Πρόγραμμα ΙΑΣΩΝ

+30 2130997004

fotiadid@ad.auth.gr

 • Ο «ΙΑΣΩΝ» είναι ένα σταθερό πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συστάθηκε το 1994 με πρωτοβουλία των Πρυτανικών Αρχών και με την έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, και στόχο έχει την ίδρυση ή την πρακτική ενίσχυση πυρήνων ελληνικών σπουδών σε δεκαέξι (18) αρχικά, 12 στη συνέχεια, πανεπιστήμια της Παρευξείνιας Ζώνης. Εκτελεστικός μοχλός του είναι η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. 
   
  Τα 18 βασικά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια είναι τα εξής:
  (α) στη Ρωσία: Κρατικό Πανεπιστήμιο «Μ. Λομονόσοφ» της Μόσχας, Κρατικό Πανεπιστήμιο της  Αγίας Πετρούπολης, Κρατικό Πανεπιστήμιο «Κουμπάν» του Κρασνοντάρ, Κρατικό Πανεπιστήμιο Διεθνών Σχέσεων της Μόσχας, Πνευματική Ακαδημία της Μόσχας, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Πιατιγκόρσκ
  β) στην Ουκρανία:  Εθνικό Πανεπιστήμιο «Τ. Σεβτσένκο» του Κιέβου, Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ι. Μέτσνικοφ» της Οδησσός, Εθνικό Πανεπιστήμιο «Ι. Φρανκό» του Λβίβ, Εθνικό Πανεπιστήμιο « Ι. Βερνάντσκι» της Συμφερούπολης, Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Μαριούπολης. 
  (γ) στη Γεωργία:  Κρατικό Πανεπιστήμιο «Ι. Ντζαβαχισβίλι» της Τιφλίδας, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Αχάλτσιχε, Κρατικό Πανεπιστήμιο του Βατούμ. Ακόμη, τα: Κρατικό Πανεπιστήμιο του Ερεβάν (στην Αρμενία), Πανεπιστήμιο του Κισινάου (στη Μολδαβία), Πανεπιστήμιο του Ιασίου και Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου (στη Ρουμανία). 
   
  Καθένα από αυτά τα Τμήματα Ελληνικών Σπουδών – πλήρη ή πυρηνικά (Mini-departments of Greek Studies) – πρέπει να συγκροτεί σώμα από τρία τουλάχιστον διδακτικά στελέχη, να διαθέτει στοιχειώδη βιβλιοθήκη και βασικό εξοπλισμό, και η διδακτική και ερευνητική του δραστηριότητα να συνιστά πλήρες πρόγραμμα σπουδών, που οδηγεί σε κρατικό πτυχίο, αναγνωρισμένο από τις επίσημες αρχές των κρατών αυτών. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο εκάστοτε Πρύτανης του Α.Π.Θ. σταδιακά υπέγραφε προγραμματική συμφωνία με καθένα από τα παραπάνω ιδρύματα και δια του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ» προχωρούσε στην ενίσχυσή τους.
   
  Η ενίσχυση αυτή προέβλεπε:
  (α) πραγματοποίηση εκατέρωθεν επιτόπιων επισκέψεων στα ΑΕΙ για πλήρη και ακριβή αποτύπωση των αναγκών τους,
  (β) παροχή ερευνητικών μέσων και διευκολύνσεων από το ΑΠΘ προς τα ξένα αυτά Πανεπιστήμια και Τμήματα για όλο το ανθρώπινο δυναμικό τους (για διδάσκοντες και διδασκομένους), καθώς και χορήγηση υποτροφιών για εκμάθηση της ελληνικής και για μετεκπαίδευση στο ΑΠΘ.
  Επίσης αγοράστηκαν εδώ και αποστάλθηκαν:
  (α) βασική βιβλιοθήκη (1000 τόμων) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και μια μικρότερη (250 τόμων) της Ελληνικής Ιστορίας
  (β) τεχνικός εξοπλισμός. Οργανώνονται επίσης σεμινάρια και συνέδρια.
  Μέχρι σήμερα περισσότερα από 20.000 βιβλία έχουν σταλεί στα 14 από τα 18 εν λόγω Πανεπιστήμια, 985 αριστούχοι φοιτητές, 45 εκπαιδευτικοί και 140 μεταπτυχιακοί φοιτητές έλαβαν υποτροφίες και παρακολούθησαν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Κάποια ΑΕΙ έλαβαν τεχνικό εξοπλισμό και διεξήχθησαν, με δική μας ουσιαστική στήριξη και υποδομή, 10 συνέδρια και 8 σεμινάρια Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες εκτός Ελλάδας.
   
  Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ συνεργάζεται πολύ παραγωγικά ευθύς εξαρχής με όλα τα ελληνόγλωσσα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (για το επιστημονικό αντικείμενο), με το ΣΝΕΓ (για τα θερινά μαθήματα) και με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ του Υπουργείου Παιδείας (κυρίως για τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας με τις νέες τεχνολογίες: συνδιοργανώνονται κοινές δράσεις, όπως ενίσχυση σε διδακτικό υλικό, διεθνή συνέδρια ελληνικών, κοινά σεμινάρια και επιμορφωτικές δράσεις κλ).
   
  Διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας σε Έλληνες φοιτητές του ΑΠΘ
  Για να αποκτήσει ο  «ΙΑΣΩΝ» την προβλεπόμενη από τον αρχικό σχεδιασμό του αμφίδρομη λειτουργία, από τον Απρίλιο του 2010, με την εντολή της Συγκλήτου και σε συνεργασία με του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ξεκίνησε πιλοτικά η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας. Η Διδασκαλία της Ρωσικής αποδείχθηκε μια απολύτως επιτυχής πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου μας, πραγματικά εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του καιρού. Το πρότυπο αυτό μάθημα της Ρωσικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ελληνικό πολιτισμό (Αρχαίο, Βυζαντινό, σύγχρονο).
  Την οργάνωση των μαθημάτων και την διδασκαλία έχει αναλάβει ο κ. Δ. Φωτιάδης, Διδάκτορας της Ρωσικής Φιλολογίας. Τα μαθήματα Ρωσικής Γλώσσας περιλαμβάνουν, εκτός από τη διδασκαλία της γλώσσας, και διαλέξεις με πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, θεματικές προβολές ρωσικών ταινιών. Πραγματοποιούνται σταθερά και εκπαιδευτικές εκδρομές στα συνεργαζόμενα με το ΑΠΘ ρωσικά Πανεπιστήμια: οι αριστούχοι φοιτητές του από διάφορές Σχολές, συνοδευόμενοι από τον δάσκαλό τους, μπορούν να θαυμάσουν τα πολιτιστικά αξιοθέατα της Ρωσίας και να ασκήσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Καθώς στο μεταξύ όλο και περισσότερα Τμήματα του ΑΠΘ συμπεριλαμβάνουν το μάθημα αυτό στα Μαθήματα Επιλογής του Προγράμματος Σπουδών τους, είναι πλέον τα Ρωσικά μια σταθερή και συνεχώς εξελισσόμενη δράση του Προγράμματος «ΙΑΣΩΝ». Μέχρι τώρα πάνω από 450 φοιτητές του ΑΠΘ είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για τέσσερα εξάμηνα τα μαθήματα των Ρωσικών, αποκτώντας τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες επιπέδου Α2-Β1. 
   
  Το πρόγραμμα ενισχύεται τακτικά από: την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ – έκτακτα από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Πολιτισμού και ΥΠ.Ε.Π.Θ., το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), τη Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης, τους Δήμους Νεάπολης και Καλαμαριάς, και άλλους φορείς, ενίοτε και από ιδιώτες. 
   
  Το πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ», υλοποιείται υπό την Επιστημονική επίβλεψη του εκάστοτε Πρύτανη του Πανεπιστημίου, σήμερα: από τον Καθηγητή Χαράλαμπο Φείδα.

  Επικεφαλής- Συντονιστής του Προγράμματος είναι ο Διδάκτωρ Ρωσικής φιλολογίας, Δημήτριος Φωτιάδης.

  Βίντεο για τα “25 χρόνια του ΙΑΣΟΝΑ”https://yadi.sk/i/aF2fA_5MPisGdw

Μετάβαση στο περιεχόμενο