Μουσείο Άγριας Πανίδας – Ενυδρείο

+30 2310992685

cvlachos@for.auth.gr

 • Το Μουσείο ‘Άγριας Πανίδας & Ενυδρείο Γλυκέων Υδάτων’ είναι εγκατεστημένο στο συγκρότημα των νέων κτηρίων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στη περιοχή του Φοίνικα Θεσσαλονίκης Η  δημιουργία και λειτουργία ενός μουσείου Φυσικής Ιστορίας αποτελεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνώς πρακτικές ένα έργο σημαντικό από άποψη εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης του κοινού.

  Τα εκθέματα του μουσείου που έχουν συγκεντρωθεί μετά από προσπάθεια 40 ετών, ανέρχονται σήμερα σε  περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη, τα  οποία  εκτίθενται σε ειδικές προθήκες. Το μουσείο στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εμβαδού 500 m2 στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., κτίριο Α’, στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης.

  Πρόσφατα στις εγκαταστάσεις του μουσείου προστέθηκε και ένα μικρό ‘Ενυδρείο’ ψαριών του γλυκού νερού, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα 200 m2, το οποίο περιλαμβάνει μικρότερα ενυδρεία που φιλοξενούν 10 χαρακτηριστικά είδη της ιχθυοπανίδας των εσωτερικών νερών της χώρας μας.

  Το μουσείο εξυπηρετεί αφενός μεν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών, αφετέρου δε με την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών και των μαθητών συντελεί σημαντικά στην περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του κοινού γενικότερα, με στόχο την προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς.
  Σκοπός του μουσείου
  Σκοπός του μουσείου είναι αφενός μεν η εκπαίδευση και έρευνα των φοιτητών του Πανεπιστημίου μας και αφετέρου η ένταξη του στην ‘περιβαλλοντική εκπαίδευση και ενημέρωση’ των μαθητών της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
  Το μουσείο περιέχει είδη της άγριας πανίδας όπως πουλιά, θηλαστικά, ερπετά και ψάρια, του ελληνικού χώρου.
  Στη συλλογή του πιο αναλυτικά περιλαμβάνει:

  •  Θηλαστικά (αρκούδα, ζαρκάδι, αγριόχοιρο, ελάφια, αγριοκάτσικο, αλεπού, λύκο, κ.λπ)
  •  Πτηνά (αρπακτικά, υδρόβια, νυκτόβια, κορακοειδή, χηνόβια, είδη σπουργιτιών, κ.λ.π.)
  •  Χαρακτηριστικά είδη ερπετών και αμφιβίων της ελληνικής πανίδας (θαλάσσια. Χελώνα)
  • Προσομοίωση οικοσυστήματος ‘εκβολικού υγροβιότοπου-χώρο εκβολών ποταμού’, με τα χαρακτηριστικά είδη της πανίδας που απαντώνται εκεί.
  •  Προσομοίωση οικοσυστήματος ‘δασικού βιοτόπου’ με τα χαρακτηριστικά είδη της πανίδας που απαντώνται εκεί.
  •  Ενυδρεία με ζωντανά ψάρια του γλυκού νερού της Βόρειας Ελλάδας.
  •  24 ενυδρεία με τα πιο χαρακτηριστικά είδη ψαριών των εσωτερικών νερών (ποτάμια-λίμνες) συντηρημένα.

  Συνολικά το μουσείο ‘Άγριας Πανίδας & Ενυδρείο Γλυκέων Υδάτων’ περιλαμβάνει περισσότερα από 200 διαφορετικά είδη της ελληνικής πανίδας.
  Αναρτημένες πληροφορίες για τον κύκλο ζωής στο δάσος, τα είδη ξύλου και σπόρων, πληροφορίες για τις αναδασώσεις, χάρτες βλάστησης της Ελλάδας, κ.λπ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο