Διευθυντής: 

Professor

Address: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Τομέας Παιδαγωγικής
Γραμματεία
Παλαιού Κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
2ος όροφος, Γραφείο 216
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 997358
+30 2310 997328

F: 

+30 2310 997463