Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συλλογή, μεταφορά και τελική διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων των Εργαστηρίων του Α.Π.Θ.» με κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και έντυπα για την υποβολή της προσφοράς από τη Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (κτίριο Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», γραφείο 816), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα: Πληροφοριών 2310-991399, Τεχνικών Πληροφοριών 2310-991133 Υπεύθυνος Α. Ντόμπρος) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

 
 
 
 
Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Τετάρτη, 15 Φεβρουάριος, 2017 - 13:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310-991133

F: 

2310-996810

E: 

Υποβλήθηκε στις 06/02/2017 @ 9:43