'Ονομα: 

Ιωάννης

Πατρώνυμο: 

Νικόλαος

Επώνυμο: 

Τσανάκας

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Ιατρικής