'Ονομα: 

Αντιγόνη

Πατρώνυμο: 

Ευάγγελος

Επώνυμο: 

Λάζου

Ιδιότητα: 

Καθηγήτρια

Μονάδα: 

Τμήμα Βιολογίας