Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πολυτεχνική Σχολή

Στέργιος Γιάντσιος

Μαρία Βλάχου

+30 2310996186, 996267, 996158

info@cheng.auth.gr

 • Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1972, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 400/28-6-72 Διάταγμα.

  Μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν με το Νόμο 1268/82 περί Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το προσωπικό του Τμήματος Χημικών Μηχανικών κατανεμήθηκε σε τέσσερις Τομείς που καλύπτουν τις κύριες εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές περιοχές δραστηριότητας του Τμήματος:

  • Τομέας Χημείας
  • Τομέας Ανάλυσης Σχεδιασμού και Ρύθμισης των Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (T.Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
  • Τομέας Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (T.Φ.Δ.Ε.Θ.)
  • Τομέας Τεχνολογιών

  Αρχικά το Τμήμα στεγάσθηκε σε ένα τριόροφο κτίριο μικτής επιφάνειας 2650 m2, το γνωστό ως κτίριο Γ’ της Πολυτεχνικής Σχολής, στο οποίο σήμερα στεγάζεται ο Τομέας Χημείας. Το 1984 το Τμήμα απέκτησε πρόσθετους χώρους γραφείων στους τρεις πρώτους ορόφους του κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και χώρους για εργαστήρια στο υπόγειο του ίδιου κτιρίου. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στους κύριους χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής.
   

  Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας/ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος.

  • Η γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη των μαθημάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων της σχολής. Στις αρμοδιότητες της γραμματείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

   1. Η οργάνωση της εγγραφής των φοιτητών σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και η έκδοση του δελτίου ειδικού εισητηρίου (πάσο). 
   2. Έκδοση, μετά από αίτηση του φοιτητή, πιστοποιητικών εγγραφής στο τμήμα και αναλυτικής βαθμολογίας.
   3. Έκδοση των ωρολόγιων προγραμμάτων των μαθημάτων και εξεταστικών περιόδων.

   H Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο ισόγειο του Κτιρίου Δ' (μπαίνοντας στο βάθος δεξιά) και δέχεται το κοινό κάθε εργάσιμη ημέρα από 12:00 έως 13:30.

   Γραμματέας: Μαρία Βλάχου

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310996186, 996158, 996267

   Email: info@cheng.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Αναστάσιος Παλλάδας
  • Παναγιώτης Νάτας
  • Ελένη Σεμερτζίδου
  • Παναγιώτης Κολιώτσας

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Μαρία Βλάχου
  • Στυλιανή Παπαχρήστου
  • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
  • Εργαστήριο Φυσικής Χημείας
  • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
  • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
  • Εργαστήριο Β΄Χημικής Μηχανικής
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων
  • Εργαστήριο Α Χημικής Μηχανικής
  • Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων και Περιβαλλοντικών Διεργασιών
  • Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών
  • Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής
  • Εργαστήριο Γενικής Χημικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Πετροχημικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανιών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών
  • Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών
 • Στη βιβλιοθήκη βρίσκονται σήμερα περίπου 4100 βιβλία σχετικά με την επιστήμη του Χημικού Μηχανικού, ενώ επίσης υπάρχουν περίπου 107 επιστημονικά περιοδικά. Ακόμη, υπάρχει πρόσβαση σε 270 βιβλία χημείας & χημικής μηχανικής στον ιστοχώρο www.knovel.com (οδηγίες πρόσβασης) και σε 150 βιβλία χημείας & χημικής μηχανικής του εκδοτικού οίκου John Wiley & Sons, Inc.

  Επίσης, διατίθεται χώρος για τους επισκέπτες ώστε να μπορούν να καθήσουν και να διαβάσουν.

  H Βιβλιοθήκη του Τμήματος βρίσκεται 2ο όροφο του κτιρίου που βρίσκονται οι αίθουσες διδασκαλίας και λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 16:30.

  • ΚΥΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ
   H βιβλιοθήκη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ακολουθεί το Ταξινομικό Σύστημα της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC) , σύμφωνα με το οποίο τα βιβλία καταχωρούνται κατά θέμα:
   GB Physical geography
   QP PhysiologyHB Economic Theory. Demography
   QR MicrobiologyHC Economic history and conditions
   T Technology (General)HD Industries. Land use. Labor
   TA Engineering (General. Civil engineering)HF Commerce
   TC Hydraulic engineering. Ocean engineering

   HG Finance
   TD Environmental Technology

   Q Science (General)
   TE Highway engineering. Roads and Pavements

   QA Mathematics
   TH Building construction

   QB Astronomy
   TJ Mechanical engineering and machinery

   QC Physics
   TK Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering

   QD Chemistry
   TN Mining engineering. Metallurgy

   QE Geology
   TP Chemical technology

   QH Natural history-Biology
   TS Manufactures

   QK Botany
   TX Home economics

   QH Zoology

   

  • ΒΙΒΛΙΑ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
   Ο πλήρης κατάλογος των βιβλίων της βιβλιοθήκης (Νοέμβριος 2010) βρίσκεται <εδώ> σε αρχείο μορφή .xls.

   

  • ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
   Tα περιοδικά είναι τοποθετημένα κατά αλφαβητική σειρά. Τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών εκτίθενται σε ειδικά εκθετήρια. Τα περιοδικά δεν δανείζονται στους χρήστες. Στην κατηγορία των πληροφοριακών βιβλίων εντάσσονται: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά ευρετήρια, επετηρίδες, βιβλιογραφίες, επιτομές, εγχειρίδια κ.α. Τα πληροφοριακά βιβλία δεν δανείζονται στους χρήστες.

   

  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ
   Οι διπλωματικές εργασίες είναι ταξινομημένες ανά τομέα :α) χημείας β) τεχνικής των φυσικών διεργασιών και εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής γ)ανάλυσης, σχεδιασμού και ρύθμισης των χημικών διεργασιών και εγκαταστάσεων δ) τεχνολογιών. Δεν επιτρέπεται ο δανεισμός και οι φωτοτυπίες των διπλωματικών εργασιών. Επιτρέπεται μόνο ανάγνωση.
   Υπάρχει αλφαβητικός κατάλογος διδακτορικών διατριβών. Επιτρέπεται μόνο ανάγνωση. Απαγορεύεται ο δανεισμός και οι φωτοτυπίες των διδακτορικών εργασιών.
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ
   Κατηγορία Χρηστών
   Δικαιώματα ΔανεισμούΕσωτερικά μέληΠροπτυχιακοί φοιτητές, διοικητικοί υπάλληλοι μέλη Ε.Τ.Ε.Π.,Ε.Ε.ΔΙ.Π. 2 ΑΠΘ
   Έως και 4 βιβλία για 15 ημέρεςΜέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.1, διδάσκοντες με Π.Δ. 407, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες του ΑΠΘ, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΑΠΘ
   Έως και 15 βιβλία για 30 ημέρεςΕξωτερικά μέλη
   Έως και 3 βιβλία για 15 ημέρες

   

  • ΠΡΟΣΤΙΜΑ
   Σε περίπτωση που τα βιβλία δεν έχουν επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος υποχρεώνεται να καταβάλλει χρηματικό πρόστιμο 0,30€ την ημέρα. Όταν για ένα χρήστη εκκρεμεί πρόστιμο, δεν μπορεί να δανειστεί από καμία βιβλιοθήκη του Συστήματος βιβλιοθηκών του ΑΠΘ έως την εξόφληση του.

   

  • ΑΝΑΝΕΩΣΗ
   Οι χρήστες μπορούν να ανανεώσουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί εκτός αν έχουν ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει με τη παρουσία τους στη βιβλιοθήκη ή τηλεφωνικά.

   

  • ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ
   Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, ισχύει σε όλες τις βιβλιοθήκες του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ. Η κάρτα εκδίδεται δωρεάν για τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας(εσωτερικά μέλη) από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος στο οποίο ανήκουν. Απαιτείται η συμπλήρωση αίτησης με τα στοιχεία του δανειζόμενου, μια φωτογραφία και το βιβλιάριο σπουδών. Για την έκδοση κάρτας σε μέλη εκτός του ΑΠΘ(εξωτερικά μέλη)απαιτείται η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας του ενδιαφερομένου και η καταβολή ετήσιας συνδρομής 50?. Η κάρτα ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους δωρεάν για τα εσωτερικά μέλη ενώ για τα εξωτερικά μέλη απαιτείται η καταβολή συνδρομής προκειμένου να ανανεωθεί. Η απώλεια της κάρτας δηλώνεται άμεσα στη βιβλιοθήκη και επιβαρύνεται με χρηματικό ποσό.

   

  • ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ
   Στο χώρο της βιβλιοθήκης υπάρχει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα για τους χρήστες, το οποίο λειτουργεί με ειδικές κάρτες. Τις κάρτες αυτές μπορούν να τις προμηθεύονται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.
   Απαγορεύεται η χρήση του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για υλικό που δεν ανήκει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης

   

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Κωνσταντίνος Παναγιώτου Ομότιμος Καθηγητής
  Διοικητικό προσωπικό:
  Σωτηρια Χειρακη
  Μεταξία Καραστερίου
  Τηλέφωνο:
  +30 2310 996161
  Φαξ:
  +30 2310 995328
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

  Πολυτεχνική Σχολή

  Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημικών Μηχανικών

  Πανεπιστημιούπολη

  54124 Θεσσαλονίκη

 • Το Υπολογιστικό Κέντρο του Τμήματος Χημικών Μηχανικών άρχισε τη λειτουργία του τον Μάιο του 1995, μετά από ενέργειες των καθηγητών Β. Παπαγεωργίου και Μ. Ασσαέλ – τότε Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος -, με τη βοήθεια του Αναπληρωτή καθηγητή Σπ. Παρά, του φοιτητή Z. Γάλλη και του M. Μπριντάκη (ΕΔΤΠ). Από το Φεβρουάριο του 2009, με πρωτοβουλία των καθηγητών Γ. Σακελλαρόπουλο -τότε Προέδρου του Τμήματος- και Μ. Ασσαέλ, το τμήμα απέκτησε και δεύτερο Υπολογιστικό Κέντρο.

  Σήμερα στη διάθεση των φοιτητών βρίσκονται 59 σύγχρονοι υπολογιστές (30 στο πρώτο και 29 στο δεύτερο). Κάθε υπολογιστής διαθέτει οθόνη TFT 15″ ή 19″, ενώ ακόμη σε κάθε αίθουσα υπάρχει εγκατεστησμένος προβολέας και σύστημα ήχου, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των ακαδημαϊκών μαθημάτων που πραγματοποιούνται.

  Αναλυτικότερα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπολογιστών είναι:

  – 29 Pentium Core 2 Duo στα 2.93 GHz,
  – 10 Pentium Dual Core στα 2.50 GHz,
  – · 8 Pentium IV στα 2.4 GHz,
  – · 2 AMD Athlon Xp στα 2.0 GHz, ·
  – 10 Pentium Celeron στα 1.7 GHz.

  Το Υπολογιστικό Κέντρο Β’ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη διεξαγωγή μαθημάτων, ενώ το Υπολογιστικό Κέντρο Α’ είναι ανοιχτό στους φοιτητές του τμήματος και λειτουργεί με την εθελοντική επίβλεψη ομάδας φοιτητών και τη βοήθεια μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π.

  Πρέπει επίσης να σημειωθεί η πολύτιμη βοήθεια στη λειτουργία των Υπολογιστικών Κέντρων, του Δ. Ζαχαρόπουλου, Κ. Κακοσίμου και Α. Κανάρη όλα τα προηγούμενα χρόνια.

  Τα Υπολογιστικά Κέντρα του Τμήματος βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Ε13. Το Υπολογιστικό Κέντρο Α’ είναι ανοιχτό στους φοιτητές του τμήματος, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00.

  Οι 59 υπολογιστές των δύο Υπολογιστικών Κέντρων είναι εφοδιασμένοι με όλα τα απαραίτητα εργαλεία και λογισμικά που χρειάζονται οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Όλα τα μηχανήματα λειτουργούν σε περιβάλλον Wιndows XΡ SP3 και έχουν άμεση και γρήγορη πρόσβαση στο διαδύκτιο και διαθέτουν CD. Ο server διαχείρισης των μηχανημάτων λειτουργεί με λογισμικό Windows Server 2008 R2 x64.

  Το λογισμικό που διαθέτουν οι υπολογιστές ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας. Αναλυτικά τα κυριότερα εγκατεστημένα λογισμικά είναι:

   

   

  Browsers:
  Για τη χρήση Internet (web, ftp και email) υπάρχουν εγκατεστημένοι ο Google Chrome, o Internet Explorer 8 και ο Mozilla Firefox 3.6.

  Microsoft Visio 2007:
  Σχεδιαστικό πρόγραμμα για τη κατασκευή διαγραμμάτων ροής, οργάνωσης και προγραμματισμού, διαγραμμάτων κτιριακών εγκαταστάσεων, λογικών διαγραμμάτων, κ.α.

  SolidWorks 2010:
  Λογισμικό παραμετρικού μηχανολογικού σχεδιασμού απλών και σύνθετων αντικειμένων, με δυνατότητα προσομοίωσης της συμπεριφοράς τους με πεπερασμένα στοιχεία.

  Aspen Plus 2006.5:
  Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη επίλυση των ισοζυγίων μάζας και ενέργειας και σχέσεων ισορροπίας.

  Comsol Multiphysisc 4.0a:
  Λογισμικό προσομοίωσης διεργασιών με επίλυση των εξισώσεων μεταφοράς μάζας, θερμότητας και ορμής με χρήση πεπερασμένων στοιχείων.

  Fortran Powerstation 4.0:
  Περιβάλλον προγραμματισμού γλώσσας Fortran.

  Matlab 7.0:
  Λογισμικό για την πραγματοποίηση μαθηματικών υπολογισμών, ανάλυσης δεδομένων, γραφικών απεικονίσεων, ανάπτυξης αλγορίθμων, προσομοίωσης και μοντελοποίησης.

   

   

   

  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT
  Το Κ.Υ.Τ.Π. του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με την εταιρία Microsoft προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές και διδακτικό προσωπικό), μέσω του πρόγραμμα διανομής λογισμικού MSDN Academic Alliance (MSDNAA), τη δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν το σύνολο του λογισμικού της εταιρείας. Ως μέλος, το τμήμα μπορεί να εγκαθιστά λογισμικό στα εργαστήρια του, αλλά και το προσωπικό και οι φοιτητές μπορούν να εγκαταστήσουν το λογισμικό στους προσωπικούς τους Η/Υ.

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  Κατά τη δίαρκεια του πανεπιστημιακού έτους με γνώμονα τις ανάγκες και της απαιτήσεις των φοιτητών, διεξάγωνται στα Υπολογιστικά Κέντρα σεμινάρια, τα οποία μπορεί να τα παρακολουθήσει κάθε προπτυχιακός ή/και μεταπτυχιακός φοιτητής του τμήματος.

   

  ΕΓΓΡΑΦΗ CD
  Τα Υπολογιστικά Κέντρα διαθέτουν CD Writer, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές του τμήματος (CD δεν παρέχονται)

   

   

  ΕΚΤΥΠΩΣΗ
  Τα Υπολογιστικά Κέντρα διαθέτουν Laser εκτυπωτές, όπου ο κάθε φοιτητής μπορεί να εκτυπώνει εργασίες, άρθρα ή κάτι άλλο (μέχρι 15 σελίδες τη φορά – φύλλα δεν παρέχονται)

  Υπεύθυνος/η:
  Μάρκος Ασσαελ Καθηγητής
  Διεύθυνση:

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τμήμα Χημικών Μηχανικών Υπολογιστικό Κέντρο Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Ε13, ισόγειο Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 996172
 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

   

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

  Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα

  “Φυσικοχημεία με Έμφαση στα Υπερκρίσιμα Ρευστά”
  “Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών”
  “Μαθηματική Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20-12-2016

  Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στην συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20-12-2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το γνωστικό αντικείμενο:

  «Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα»

  και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο