Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων είναι μία από τις περιφερειακές βιβλιοθήκες του Α.Π.Θ. που μαζί με την Κεντρική Βιβλιοθήκη συγκροτούν το Σύστημα Βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ.

Απευθύνεται κυρίως προς τα μέλη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά είναι ανοιχτή και για εξωπανεπιστημιακούς χρήστες. Περιέχει βιβλία που καλύπτουν όλες τις θεματικές περιοχές που αφορούν την επιστήμη της αρχιτεκτονικής, δίνοντας έμφαση στις ανάγκες των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος.

Τα βιβλία είναι ταξιθετημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LC). Τα τρέχοντα περιοδικά από το 2007 μέχρι και σήμερα, βρίσκονται στο χώρο των περιοδικών και είναι τοποθετημένα στα εκθετήρια και στα ράφια κατά αλφαβητική σειρά. Παλαιότερα τεύχη (1996-2006) βρίσκονται στο πατάρι του βιβλιοστασίου και πρέπει να ζητούνται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης.

Από τη δυνατότητα δανεισμού εξαιρούνται τα περιοδικά και ένας μικρός αριθμός βιβλίων που έχουν ως διακριτικό σήμα κόκκινη βούλα. Στη διάθεση των χρηστών υπάρχουν 4 scanner για αναπαραγωγή μέρους του υλικού της βιβλιοθήκης καθώς και φωτοτυπικό μηχάνημα. (Συγκριτική μελέτη  μεταξύ της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων στο χώρο των βιβλιοθηκών του κ. Marco Marandola, παραδοτέο του προγράμματος 'Εκσυγχρονισμός του Συστήματος Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ - ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ', πνευματικά δικαιώματα)

Για την ορκωμοσία του κάθε τελειόφοιτου απαιτείται από την Γραμματεία του Τμήματος, βεβαίωση από την βιβλιοθήκη ότι ο τελειόφοιτος δεν έχει καμία υποχρέωση απέναντί της, ενώ συγχρόνως πρέπει να επιστρέψει την κάρτα δανεισμού του, και να καταθέσει ένα αντίτυπο της ερευνητικής του εργασία.

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Κωνσταντία Πελτέκη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό προσωπικό: 
Ιωάννης Κουκάκης
Φωτεινή Βογιάννου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 995449
Φαξ: 
+30 2310 995439
Email: