Τμήμα Βιολογίας

Πρόεδρος: 
Μηνάς Γιάγκου
Γραμματέας: 
Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998290
Email: 

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 μετά το διαχωρισμό του Φυσιογνωστικού Τμήματος στα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. 

Στο Τμήμα καλύπτεται ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των βιολογικών επιστημών από τη γενετική και την αναπτυξιακή και μοριακή βιολογία ως την οικολογία, τη βιολογία διατήρησης, τη ζωολογία και τη βοτανική.

Η εκπαίδευση και η έρευνα απαντούν στις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης της Βιολογίας σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής πολυπλοκότητας, αλλά και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  Οι υψηλού επιπέδου σπουδές διασφαλίζονται από την ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και στην πρακτική άσκηση στο εργαστήριο ή στο πεδίο.

Τα μέλη του Τμήματος παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία υποστηρίζεται από σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό.