Τμήμα Βιολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Μηνάς Γιάγκου

Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα

+30 2310998290

info@bio.auth.gr

 • Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. ιδρύθηκε το 1973 μετά το διαχωρισμό του Φυσιογνωστικού Τμήματος στα Τμήματα Βιολογίας και Γεωλογίας. 

  Στο Τμήμα καλύπτεται ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα των βιολογικών επιστημών από τη γενετική και την αναπτυξιακή και μοριακή βιολογία ως την οικολογία, τη βιολογία διατήρησης, τη ζωολογία και τη βοτανική.

  Η εκπαίδευση και η έρευνα απαντούν στις ανάγκες της συνεχώς εξελισσόμενης επιστήμης της Βιολογίας σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής πολυπλοκότητας, αλλά και στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.  Οι υψηλού επιπέδου σπουδές διασφαλίζονται από την ενσωμάτωση των πιο σύγχρονων διδακτικών μεθόδων και την έμφαση στη θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και στην πρακτική άσκηση στο εργαστήριο ή στο πεδίο.

  Τα μέλη του Τμήματος παρουσιάζουν πλούσια ερευνητική δραστηριότητα, τόσο στη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα, η οποία υποστηρίζεται από σημαντική υποδομή σε επιστημονικό εξοπλισμό. 

  • Η Γραμματεία του Τμήματος βρίσκεται στο διώροφο κτίριο όπου στεγάζονται όλες οι Γραμματείες της Σχολής Θετικών Επιστημών, δίπλα στο κτίριο Βιολογίας.

   Γραμματέας: Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 998290

   Email: info@bio.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Σουλτάνα Κιουτσιούκη-Κέππα
  • Ζωή Βενέτη
  • Αθηνά Βασιλειάδου
  • Αφροδίτη Ζαμβρακίδου
  • Εργαστήριο Βοτανικής
  • Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας
  • Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας
  • Εργαστήριο Μικροβιολογίας
  • Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης
  • Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας
  • Εργαστήριο Ζωολογίας
  • Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων
  • Εργαστήριο Ιχθυολογίας
  • Εργαστήριο Θαλάσσιας και Χερσαίας Ζωικής Ποικιλότητας
  • Εργαστήριο Οικολογίας
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας βρίσκεται στο ισόγειο του νέου κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών (κτίριο Βιολογίας). Η βιβλιοθήκη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από βιβλία (~ 9000 τίτλοι), έντυπα περιοδικά (~400 τίτλοι σε ~12000 τόμους), αρχείο προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (~700 τίτλοι), αρχείο μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (~150 τίτλοι και αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (~250 τίτλοι). Επίσης, στο δέκα ηλεκτρονικοί υπολογιστές δίνουν πρόσβαση σε συστήματα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιβλιογραφίας και άλλες υπηρεσίες μέσω της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

  Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και ακολουθεί το νέο ενιαίο κανονισμό λειτουργίας του συστήματος βιβλιοθηκών του Α.Π.Θ., ενώ καθημερινά λειτουργεί και ως αναγνωστήριο από τις 08:30 έως τις 16:00. Στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Βιολογίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες σάρωσης εγγράφων και αποστολής τηλεομοιοτύπων (fax). Τέλος, παρέχονται υπηρεσίες φωτοτύπησης και εκτύπωσης εγγράφων σε καθορισμένες τιμές.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Ιωάννης Τσιριπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

  Διοικητικό προσωπικό:
  Ζωή Βενέτη

  Τηλέφωνο: +30 2310 998388
  Φαξ: +30 2310 998388
  Email: bio_library@bio.auth.gr
  URL: http://www.bio.auth.gr/content/bibliotheke

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τμήμα Βιολογίας, Ισόγειο
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Η Νησίδα Η/Υ του τμήματος Βιολογίας λειτουργεί σε  τρεις αίθουσες , οι οποίες βρίσκονται στον 5ο όροφο του κτιρίου Βιολογίας ( αίθουσα Η/Υ1, αίθουσα Η/Υ2 και αίθουσα Π.Μ.Σ.). Υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης των φοιτητών στις αίθουσες Η/Υ1 και Η/Υ2 από τις 08:00 έως τις 20:00, όταν οι αίθουσες δεν χρησιμοποιούνται για διδασκαλία.

  Υπεύθυνος/η:
  Ηλίας Καππάς, Επίκουρος Καθηγητής

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τμήμα Βιολογίας, 5ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 998314
  Φαξ: +30 2310 998252

 • Η Σύγκλητος του ΑΠΘ  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα : σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  1.Αριθμός Συνεδρίασης:  2883/19-3-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:

  «Πληθυσμιακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών»,
  «Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων τύπων βλάστησης»
  «Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφυτων»

  2.Αριθμός Συνεδρίασης:  2895/8-10-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:

  «Μοριακή Κυτταρική Βιολογία Φυτών»
  «Συστηματική και Εξέλιξη Αυτοφυών Αγγειοφύτων»

  3.Αριθμός Συνεδρίασης:  2900/22-12-2014
  Γνωστικά αντικείμενα:

  «Οικολογία: Δυναμική της Βλάστησης και Εφαρμογές»,
  «Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους Ιχθείς» και
  «Συστηματική Βοτανική με έμφαση στη Χημειοταξινόμηση»

  4.Αριθμός Συνεδρίασης: 2912/9-7-2015:
  Γνωστικό αντικείμενο:
  “Μοριακή Φυλογένεση Ζωϊκών Οργανισμών και Βιοπληροφορική”

  5. Αριθμός Συνεδρίασης: 2916/2-10-2015
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2916/2-10-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
  ” Μοριακή Φυσιολογία Φυτών”
  “Βιοπληροφορική και Βιοποικιλότητα Φυτικών Οργανισμών”
  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την  έγκρισή τους (2-10-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:
  “Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική ζωικών οργανισμών”, “Βιολογία Ιχθύων” και “Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)”.
  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:
  “Βιολογία Κυττάρου”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Μετάβαση στο περιεχόμενο