Τομέας Βοτανικής

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Σπυρίδων Γκέλης

+30 2310998522

tsakiri@bio.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο