Προμήθεια λαμπτήρων προβολικών μηχανημάτων της Σχολής.(ανακοινοποιήση στο ορθό))

Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016 στην προμήθεια λαμπτήρων προβολικών μηχανημάτων της Σχολής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8779.20 ΦΠΑ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 με ηλεκτρονική αποστολή στο email: info@agrofor.auth.gr, ή εντύπως στη διεύθυνση Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φ.Π., Πανεπιστημιούπολη 54124 Θεσσαλονίκη, 2ο όροφος.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ημερών, με κριτήριο αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο