Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Χρήστος Δόρδας, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)

+30 2310 998778, 998820

info@agrofor.auth.gr

  • Η Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, είναι μία από τις 6 νέες Σχολές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο  2013. Αποτελείται από τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Τα δύο Τμήματα είναι από τα πρώτα που λειτούργησαν στο  Πανεπιστήμιό μας, το 1927, με ιστορία περίπου 90 ετών και με χιλιάδες πτυχιούχους που με τις γνώσεις τους έχουν συμβάλει στην αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη και διατήρηση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

    Η Σχολή παρουσιάζει μία μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα επί μέρους γνωστικών αντικειμένων και κλάδων. Το Τμήμα Γεωπονίας δραστηριοποιείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά στους Τομείς Φυτικής Παραγωγής (Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογία,  Οπωροκηπευτικά και Άμπελο και Φυτοπροστασία), Ζωϊκής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας, Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται στους Τομείς Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων, Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Δασικής Παραγωγής, Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι των δύο Τμημάτων της Σχολής, έχουν την δυνατότητα να απασχοληθούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες του  δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή να έχουν ερευνητική πορεία σε αντίστοιχα αντικείμενα.

    Τα κτίρια της Σχολής βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Φοίνικα (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος), αλλά μεγάλο μέρος της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου μας (Τμήμα Γεωπονίας) και στα Πανεπιστημιακά δάση του Περτουλίου και του Ταξιάρχη (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος).

    Πληροφορίες για θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα της Σχολής, δίνονται από την Κοσμητεία και τις Γραμματείες των δύο Τμημάτων, που βρίσκονται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου της Σχολής, στην Πανεπιστημιούπολη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο