Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στεγάζεται στο κτήριο Ε10 και λειτουργεί στο πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος Βιβλιοθηκών Α.Π.Θ. Την εποπτεία της Βιβλιοθήκης έχει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Τμήματος. Στην Επιτροπή συμμετέχει ενεργά από το προσωπικό και η Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης.

Στόχος της Βιβλιοθήκης είναι να προάγει τη γνώση και την έρευνα πάνω στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις σύγχρονες ανάγκες για ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Για να γίνει κάποιος μέλος της Βιβλιοθήκης πρέπει να εγγραφεί προσκομίζοντας φωτογραφία και κάποιο αποδεικτικό ατομικών στοιχείων, ανάλογο με την ιδιότητα του ενδιαφερομένου (ταυτότητα/ βιβλιάριο σπουδών/ βεβαίωση σπουδών). Εγγραφή απαιτείται μόνον εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δανειστεί βιβλία. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς να εγγραφεί.

Ωρες λειτουργίας: 8:30-15:00

Διευθυντής/Διευθύντρια: 
Σοφία Φράγκου Διοικητικό Προσωπικό
Διευθύντρια
Σοφία Φράγκου
Διοικητικό προσωπικό: 
Μαρία Παρίτση
Σοφία Φράγκου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 995730
Φαξ: 
+30 2310995749
Email: 
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Βιβλιοθήκη Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

Κτίριο 10 επεκτάσεων Πολιτικών Μηχανικών

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη