Τεχνικό Συμβούλιο

Θεόδωρος Θεοδοσίου, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

 • Σύμφωνα με το Π.Δ. 185/88, το Ν. 3316/2005, το Ν. 3669/2005, το Ν. 3669/18-6-2008 και το Ν. 4412/2016, άρθρο 2, παρ. 2, παρ. 2, περ. 5 ορίζεται ότι:

  “Τεχνικό Σύμβούλιο” νοείται το συλλογικό όργανο που έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί για την έκδοση αποφάσεων, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
  Η θητεία είναι τριετής – Έναρξη 12-12-2022 έως 12-12-2025.  

 • Μέλη

   

  • Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Επίκουρος  Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών), Αντιπρόεδρος
  • Σπυρίδων Σπαταλάς, Καθηγητής (Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών)
  • Αναστάσιος Τέλλιος, Καθηγητής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Αναπληρωτής  Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Χρυσάνθη Παπαγιαννίδου, Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  • Ηλίας Περτζινίδης, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
  • Δημήτριος Τσουρέκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)

  Αναπληρωματικά Μέλη

   

  • Δημήτριος Γιαγκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Γεώργιος Σαββαΐδης, Καθηγητής (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών)
  • Χαράλαμπος Δημουλιάς , Καθηγητής (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
  • Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Σταμάτης Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Νομικής)
  • Δημήτριος Σουκούλης, Υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
  • Απόστολος  Πρόιος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
  • Δημήτριος Μανδρούκας, Ηλεκτρολόγος  ΤΕΙ της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ), του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)
Μετάβαση στο περιεχόμενο