Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ της Π.Φ.Λ., του Τ.Δ.Δ.Α.Π. και Τ.Δ.Δ.Π.Δ.

 • Έκτακτες Συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 3038/29-10-2020 και 3043/23-12-2020  


    Χρέη Γραμματέα αποφασίσθηκε να εκτελεί η κ. Κοπαΐλα Ζωή, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας Διοικητικού, ΠΕ κατηγορίας και αναπληρώτριά της η κ. Κιουρτζόγλου Ευαγγελία, υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ., ειδικότητας Γεωτεχνικών, ΠΕ κατηγορίας.
   

  Εισηγητές ορίζονται:

  1. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Α.Π.Θ. η Μπουχουρούδη Μαριάννα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Α.Π.Θ., του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας, με αναπληρώτρια την Εμμανουήλ Ελένη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ κατηγορίας, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικού Προσωπικού.
  2. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού της Π.Φ.Λ. η Ξενίτα Στέλλα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Π.Φ.Λ., του κλάδου Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ κατηγορίας με αναπληρώτρια την Κατούφα Άννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας Διοικητικού ΠΕ κατηγορίας.
  3. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Δ.Δ.Α.Π. ο Λιθουργίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Τ.Δ.Δ.Α.Π., του κλάδου Γεωπόνων ΠΕ κατηγορίας, με αναπληρωτή τον Γκαϊδατζή Αντώνιο του κλάδου Γεωπόνων ΠΕ κατηγορίας, Προϊστάμενο του Ζωοτεχνικού Τμήματος.
  4. Για τα θέματα του Διοικητικού Προσωπικού του Τ.Δ.Δ.Π.Δ. η Αδαμοπούλου Μελπομένη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, με αναπληρώτρια την Λαζαρίδου Βαΐα, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

  Η θητεία των τριών μόνιμων υπαλλήλων Προϊσταμένων Διεύθυνσης με τους δύο αναπληρωτές τους θα ισχύει μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Δ/νσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύουν και των αιρετών μελών με τους αναπληρωτές τους μέχρι την 31-12-2020.

 • Μέλη

  1. Σκαρπέτα Κορνηλία, μόνιμη υπάλληλος του Α.Π.Θ. του κλάδου Πληροφορικής, ΠΕ κατηγορίας, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ., ως Πρόεδρος.
  2. Λιθουργίδης Αναστάσιος, μόνιμος υπάλληλος του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου (Τ.Δ.Δ.Α.Π.) του κλάδου Γεωπόνων, ΠΕ κατηγορίας, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τ.Δ.Δ.Α.Π., ως αναπληρωτής της Προέδρου.
  3. Νάστα Αικατερίνη, μόνιμη υπάλληλος του Α.Π.Θ. του κλάδου Βιβλιοθηκονόμων, ΤΕ κατηγορίας, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Π.Θ., ως τακτικό μέλος.

  Αναπληρωματικά Μέλη

  1. Ξενίτα Στέλλα, μόνιμη υπάλληλος της Π.Φ.Λ. του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Π.Φ.Λ., ως αναπληρωματικό μέλος, η οποία θα αναπληρώνει τον κ. Λιθουργίδη Αναστάσιο, όταν αυτός προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας της Προέδρου.
  2. Καλλιαρίδου Αικατερίνη, μόνιμη υπάλληλος του Α.Π.Θ. του κλάδου Διοικητικού – Οικονομικού, ΠΕ κατηγορίας, Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Συντονισμού Ακαδημαϊκών Μονάδων του Α.Π.Θ., ως αναπληρωματικό μέλος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο