Εκπρόσωποι του Α.Π.Θ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Α.Χ.Ε.Π.Α.

 • Η θητεία είναι διετής.
  1. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2845/4-4-2012, υπόδειξη μελών  προς το Υπουργείο Υγείας  τρεις (3) καθηγητές, ως τακτικά μέλη, και τρεις (3) καθηγητές ως αναπληρωματικά μέλη.
  2. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2890/7-7-2014, αντικατάσταση μελών λόγω παραίτησης.
  3. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2945/25-7-2017, υπόδειξη μελών προς το Υπουργείο Υγείας τριών (3) καθηγητών ως τακτικών μελών και τριών (3) καθηγητών ως αναπληρωματικών μελών.
  4. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2968/3 και 4-10-2018, αντικατάσταση μελών λόγω αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας.
  5. Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3009/20-11-2019, ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Μέλη

  • Καμπαρούδης Απόστολος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Αναγνωστόπουλος Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Πουλόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Οδοντιατρικής)
  • Κώτσης Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)

  Αναπληρωματικά Μέλη

  • Κώτσης Βασίλειος, Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Παναγιωτίδης Χρήστος, Καθηγητής (Τμήμα Φαρμακευτικής)
  • Κατάκαλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
Μετάβαση στο περιεχόμενο