Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης και Κτιριακών Υποδομών

Δημήτριος Κουσενίδης, Καθηγητής (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

Κωνσταντίνος Κατάκαλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)

 • Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.

  Η σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Ελισάβετ Θωίδου, Καθηγήτρια (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Γεώργιος Καλλίρης, Καθηγητής (Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας)
  • Αντώνιος Κοκκινάκης, Καθηγητής (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος)
  • Ανδρέας Μαμώλος, Καθηγητής (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Αναστάσιος Τέλλιος, Καθηγητής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Αλέξανδρος Ονουφριάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Κλεοπάτρα Πετρουτσάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Γεωργία Ποζουκίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης)
  • Καλλιόπη Κυριακού, Επίκουρη Καθηγήτρια  (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών)
  • Σοφοκλής Κωτσόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
  • Χρήστο Σεβαστιάδη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)
  • Σοφία Παπαδοπούλου, Διοικητική Υπάλληλος (Τμήμα Συντήρησης και Εκτέλεσης Μικροέργων)
Μετάβαση στο περιεχόμενο