Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτητων

Ανδρέας Γιαννακουδάκης Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)

Παναγιώτης Γιαννακουδάκης, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)

 • Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από την Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

 • Μέλη

  • Αλεξίου Σεραφείμ, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Τσαλίκης Λάζαρος, Καθηγητής (Τμήμα Οδοντιατρικής)
  • Πάλλας Αθανάσιος, Καθηγητής (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Παπαδοπούλου Ανθούλα, Καθηγήτρια (Τμήμα Νομικής)
  • Στυλιανού Αριστοτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Πολιτικών Επιστημών)
  • Λαζαρίδης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Κώστας Γεώργιος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Παπαδοπούλου Ζαχαρώ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
Μετάβαση στο περιεχόμενο