Επιτροπή Αθλητικών και Πολιτιστικών Δραστηριοτητων

Γεώργιος Τζέτζης, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Χριστίνα Ευαγγελινού, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες)

 • Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 14/29-4-2024.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 30-4-2025.

  Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

 • Μέλη

  • Φωτεινή Αραμπατζή, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες)
  • Δημήτριος Ζουρούδης, Καθηγητής (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Αθανάσιος Πάλλας, Καθηγητής (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Αντώνιος Λενακάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Θεοδόσιος Παπαβραμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)
  • Κωνσταντίνος Δήμου, μέλος Ε.Ε.Π. (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
  • Νικόλαος Παπαγεωργίου, μέλος Ε.ΔΙ.Π. (Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών)
  • Ελπίδα Βιάννη, Διοικητική Υπάλληλος (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης)
  • Μαρία Γιαγκούδη, Διοικητική Υπάλληλος (Κοσμητεία της Σχολής Καλών Τεχνών)
  • Σοφία Τσώχου, Διοικητική Υπάλληλος (Γραμματεία Συμβουλίου Διοίκησης)
Μετάβαση στο περιεχόμενο