Επιτροπή Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου

Ιωάννης Βράμπας, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες))

 • Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του Α.Π.Θ.

  Ειδικότερα φροντίζει για τις αθλητικές υποδομές και τον εξοπλισμό, εποπτεύει τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστηριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

  Η επιτροπή προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμ. 3007/30-10-2019.

  Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (31-10-2021) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3036/21-10-2020.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2022) στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3087/1-12-2021.

  Η θητεία της Επιτροπής ανανεώθηκε για ένα χρόνο (30-11-2023) στη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου με αριθμό 218/9-12-2022.

  Η θητεία της Επιτροπής παρατάθηκε έως τις 31-3-2024 στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης με αριθμό 2/27-12-2023.

 • Μέλη

  • Αχιλιάς Δημήτριος, Καθηγητής (Τμήμα Χημείας)
  • Δούκα Στυλιανή, Καθηγήτρια (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Μεταξάς Θωμάς, Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Κουτλιάνος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού)
  • Παρταλίδου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Τμήμα Γεωπονίας)
  • Χατζηδημητρίου Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Τμήμα Ιατρικής)
  • Βαβούρας Θεόδωρος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας)
  • Δήμου Κωνσταντίνος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
  • Ζιώγας Νικόλαος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
  • Παπαχαρίσης Βασίλειος, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο)
Μετάβαση στο περιεχόμενο