Εργαστήριο με θέμα: “Heritage of Aristotle in Ukranian translation and research” -Taras Shevchenko National University of Kyiv

Η μορφή του Αριστοτέλη και η επιστημονική του κληρονομιά επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση των επιστημών και εν γένει της εκπαίδευσης, στην Ουκρανία, αλλά και ειδικότερα, την επιστημονική, εκπαιδευτική και πολιτιστική παράδοση του  Taras Shevchenko National University of Kyiv .
Κατά το έτος 2016, το Taras Shevchenko National University of Kyiv, προγραμματίζει σειρά εκδηλώσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα αφιερωμένων στην Αριστοτελική κληρονομιά, όπως αυτή επέδρασε στην ανάπτυξη και διαμόρφωση των επιστημών, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κοινωνίας, στην Ουκρανία.

Στις 25 Νοεμβρίου 2016, το Τμήμα Ιστορίας της Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Taras Shevchenko National University of Kyiv και το Τμήμα Ιστορίας της Ουκρανικής Φιλοσοφίας  του Ινστιτούτου Φιλοσοφίας NAS της Ουκρανίας, διοργανώνουν εργαστήριο με θέμα:

“Heritage of Aristotle in Ukranian translation and research”

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο