Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινής Φιλοσοφίας με τίτλο: “The Influence of the Byzantine Philosophical and Cultural Initiative on forming the image of modern Europe”

Μετάβαση στο περιεχόμενο