Σεμινάριο Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Πληροφορίας και Υπολογισμών (ΕΠΥ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), υπό την αιγίδα του Software Carpentry Foundation,  διοργανώνει ένα διήμερο σεμινάριο με θέμα την εκπαίδευση σε Shell, Git και R, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Software Carpentry. 
 
Από το 1998, το Software Carpentry Foundation παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ερευνητών από διαφορετικά πεδία, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση των υπολογιστικών ικανοτήτων τους ώστε να μπορούν να κάνουν περισσότερες υπολογιστικές εργασίες σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο. Στα πλαίσια αυτής της φιλοσοφίας, στόχος του σεμιναρίου είναι να προσελκύσει άτομα που έχουν περιορισμένες ή και καθόλου ικανότητες χρήσης των παραπάνω εργαλείων και επιθυμούν να έχουν πρακτική εκπαίδευση στη αξιοποίησή τους.
Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Αναγνωστηρίου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ, την Τρίτη και Τετάρτη 4-5 Οκτωβρίου 2016. Το αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και η φόρμα εγγραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο http://fpsom.github.io/2016-10-04-skg-carpenters.
Καθώς ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι 40), θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν πιστοποιητικά με τη σφραγίδα του Software Carpentry Foundation.
 
Σημαντικές ημερομηνίες
Δευτέρα 29/08: προθεσμία early registration (40₠)
Δευτέρα 26/09: προθεσμία late registration (50₠)
Τρίτη 04/10: Έναρξη σεμιναρίου
Μετάβαση στο περιεχόμενο