Τμήμα Προμηθειών

Ουρανία Τάχα

+30 2310996871, 2310996872, 2310991339, 2310996903, 2310991167, 2310996573, 2310996886, 2310991343

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών με την διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις,
  • ήτοι η διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια κινητού και ακινήτου επιστημονικού ή κτιριακού εξοπλισμού και αναλώσιμων ειδών καθώς και για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών (όχι έργων) π.χ. μισθώσεις ακινήτων, αυτοκινήτων, μεταφορές, εκποίηση υλικών, εκτελωνισμοί, κλπ.

 • Αριστείδης Βασιλόπουλος
  Αικατερίνη Καράγαλη
  Γεώργιος Λεγνωσίδης
  Χρήστος Μαχαίρας
  Δήμητρα Ντασούδη
  Αγγελική Παπαχρήστου
Μετάβαση στο περιεχόμενο