Τμήμα Οργάνωσης-Μηχανοργάνωσης

Γεώργιος Γκόγκου

+30 2310995280, 995285

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η ολοκλήρωση και η διατήρηση σε ικανοποιητικά επίπεδα λειτουργικότητας των μηχανογραφημένων και μη διαδικασιών,
  • η ανάληψη μελετών που απασχολούν το Πανεπιστήμιο είτε στο χώρο του εκπαιδευτικού έργου είτε στις διοικητικές διαδικασίες,
  • η υποστήριξη του υλικού εξοπλισμού (HARDWARE) και του λογισμικού (SOFTWARE),
  • η ανάληψη της μελέτης των προβλημάτων που σχετίζονται με την επέκταση της μηχανοργάνωσης στο σύνολο υπηρεσιών του Πανεπιστημίου,
  • η διερεύνηση των δυνατοτήτων για προσθήκη νέων μικροϋπολογιστικών ή τερματικών σταθμών, 
  • η μέριμνα για την αύξηση έτοιμων μηχανογραφικών προγραμμάτων,
  • η παροχή πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης στους χρήστες μικροϋπολογιστών σχετικά με τις τεχνικές τους δυνατότητες και η ύπαρξη ετοίμων προγραμμάτων και πακέτων,
  • η φροντίδα για την καταρχήν βελτίωση ή τροποποίηση υφισταμένων μηχανογραφικών εφαρμογών και
  • η ανάπτυξη νέων σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη διοικητική λειτουργία του Πανεπιστημίου.

 • Γεώργιος Γκόγκου
  Χαράλαμπος Τσανίδης

Μετάβαση στο περιεχόμενο