Τμήμα Εκτέλεσης Έργων

Στυλιανή Τζανάκη

+30 2310996834, 996862, 996896, 996866

 • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

  • η υλοποίηση του προγράμματος για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων ή την εκτέλεση κάθε κατηγορίας έργων,
  • η προκήρυξη και διενέργεια των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης των έργων και η κατάρτιση των κατασκευαστικών συμβάσεων,
  • η επίβλεψη των έργων που εκτελούνται, οι παραλαβές αυτών, και κάθε εργασία και ενέργεια που απορρέει από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, για την εκτέλεση των έργων,
  • η υποβολή εκθέσεων, ερωτημάτων και εισηγήσεων προς το Τεχνικό Συμβούλιο και την Προϊσταμένη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς του,
  • η φροντίδα για την εκτέλεση των αποφάσεων που εκδίδονται.
 • Καλλιόπη Κοντού
  Ελένη Γεωργιάδου
  Θεοδόσιος Πεξαράς
  Αστέριος Γκαβός
Μετάβαση στο περιεχόμενο