Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου

Κοπαϊλα Ζωή

+30 2310 991623, 996823

 • Στην αρμοδιότητά του υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας,
  • η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και
  • η εκτέλεση των αποφάσεων του

  Τεχνικό Συμβούλιο

 • Γραμματειακή Υποστήριξη: Ματσούκα Κυριακή

  matsouka@ad.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο