Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου

Σοφία Φουντουλίδου

+30 2310 996799, 996913, 996824

 • Στην αρμοδιότητά του υπάγονται:

  • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας,
  • η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
  • η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και
  • η εκτέλεση των αποφάσεων του

  Τεχνικό Συμβούλιο

 • Θαλασσινή Χαλάτζογλου

Μετάβαση στο περιεχόμενο