Τμήμα Γραμματείας Τεχνικού Συμβουλίου

Ελευθερία Φυτοπούλου

+30 2310 996885, 996884

  • Στην αρμοδιότητα του υπάγονται:

    • η διεξαγωγή της αλληλογραφίας,
    • η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου,
    • η προετοιμασία των θεμάτων, η τήρηση πρακτικών και συνεδριάσεων του Τεχνικού Συμβουλίου και
    • η εκτέλεση των αποφάσεων του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο