Γραφείο Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης Πρυτανικών Αρχών

 • Γραμματεία Πρύτανη
  Κατερίνα Τζουμπάρη, τηλ: +30 2310 996703

  Βάσω Μπούκλα, τηλ: +30 2310 996715

  Δήμητρα Χούτου, τηλ +30 2310 996728
  e-mail: rector-secretary@auth.gr

  Γραμματεία Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
  τηλ.: +30 2310 996848

  τηλ +30 2310 995140 (ΕΛΚΕ)
  e-mail: vrect-rc-secretary@auth.gr

  Γραμματεία Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων
  τηλ: +30 2310 996713
  e-mail: vrect-ad-secretary@auth.gr

  Γραμματεία Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
  Δήμητρα Χούτου τηλ.: +30 2310 996709
  e-mail: vrect-ac-secretary@auth.gr

  Γραμματεία Αντιπρύτανη Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
  τηλ.: +30 2310 996716
  e-mail: vrect-ec-secretary@auth.gr

  Γενικών Καθηκόντων:
  Γεώργιος Αζωϊδης, τηλ.: +30 2310 996707

Μετάβαση στο περιεχόμενο