Γραμματεία Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας

Ελένη Κουτούση

+30 2310 997571, 997572, 997576

  • Στην αρμοδιότητα της υπάγονται η διεξαγωγή της αλληλογραφίας του Σχολείου, η τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων της αρμόδιας επιτροπής και η εκτέλεση των αποφάσεων, η χορήγηση πιστοποιητικών, η τήρηση του πρωτοκόλλου και αρχείου, οι εγγραφές σπουδαστών, τα προγράμματα μαθημάτων και εξετάσεων, η σύνταξη και εκτύπωση ενημερωτικού φυλλαδίου του Σχολείου, η μέριμνα για την πραγματοποίηση εκδρομών εσωτερικού και λοιπές εκδηλώσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο