Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Δημήτριος Αχιλιάς

+30 2310997776

  • Ο Τομέας Χημικής Τεχνολογίας και Βιομηχανικής Χημείας (Χ.Τ.Β.Χ.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

    • Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημείας (ίδρυση: 1960).
    • Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας (ίδρυση: 1964).
    • Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ίδρυση: 1990).
Μετάβαση στο περιεχόμενο