Τμήμα Χημείας

Σχολή Θετικών Επιστημών

Θεόδωρος Καραπάντσιος

Λυδία Σταυρακάκη

+30 2310997620

info@chem.auth.gr

 • Το αντικείμενο της Χημείας διδάσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1927-28.

  Ο καθηγητής Τρύφων Καραντάσης ήταν ο πρώτος που δίδαξε το αντικείμενο της Γενικής Χημείας στο Πανεπιστήμιο.

  Στη δεκαετία του 1940 δημιουργήθηκαν τα τρία βασικά εργαστήρια, της Ανόργανης, Οργανικής και Φυσικής Χημείας με πρώτους καθηγητές τους Κων/νο Καβασιάδη, Γέωργιο Βάρβογλη και Λέανδρο Καπάτο αντίστοιχα. Τα εργαστήρια αυτά αποτέλεσαν τη βάση του Τμήματος Χημείας που ιδρύθηκε το 1943 ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής.

  Τους πρώτους αυτούς καθηγητές συνεπικούρησαν οι Κων/νο Βασιλειάδης, Εμμανουήλ Βογιατζάκης και Γεώργιος Τσατσαρώνης, που ήταν οι πρώτοι καθηγητές των εργαστηρίων της Αναλυτικής Χημείας, της Ανόργανης και Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας που δημιουργήθηκαν αργότερα.

  Αυτοί οι πρωτοπόροι της διδασκαλίας και έρευνας στο χώρο της Χημείας, κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία του τμήματος. Οι βοηθοί τους κατέχουν σήμερα τις θέσεις των καθηγητών στο Τμήμα και το έχουν οδηγήσει σε κορυφαία θέση μεταξύ των αντίστοιχων τμημάτων της χώρας. Στο πρόσφατο παρελθόν δημιουργήθηκαν νέα εργαστήρια με αντικείμενο τη Βιοχημεία, τη Χημεία Τροφίμων, την Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία και τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό το Τμήμα Χημείας καλύπτει σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών τομέων του αντικειμένου της Χημείας.

  • Γραμματέας: Λυδία Σταυρακάκη

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 997620

   Email: info@chem.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Φωτεινή Ζούγρου
  • Χριστίνα Καραπετσά
  • Χρηστίνα Γαρταγάνη
  • Βασιλική Μπίκα
  • Σαούλα Βασιλειάδου
  • Ελπίδα Λαζαρίδου

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Λυδία Σταυρακάκη
  • Σοφία Κορναράκη
  • Αλεξάνδρα Κεσόγλου
  • Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας
  • Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Κβαντικής Χημείας
  • Εργαστήριο Κβαντικής και Υπολογιστικής Χημείας (ΚΒΥΧ)
  • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας
  • Εργαστήριο Βιοχημείας
  • Εργαστήριο Φυσικοχημείας
  • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
  • Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης του Περιβάλλοντος
  • Εργαστήριο Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη Χημεία (ΧΕΤΠΕ)
  • Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
  • Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων
  • Εργαστήριο Χημικής και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΧηΠεΤ)
  • Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Πολυμερών και Χρωμάτων (ΧηΤεΠοΧ)
 • Kύριος στόχος της βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της πανεπιστημιακής κοινότητας και η διευκόλυνσή της στην ανεύρεση πληροφοριών παντός περιεχομένου. Eπίσης πραγματοποιείται η εξυπηρέτηση μη πανεπιστημιακών ερευνητών με σχετικό αντικείμενο.

  H Bιβλιοθήκη λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Oι ώρες λειτουργίας είναι:

  Δευτέρα – Πέμπτη: 08:30 – 18:00
  Παρασκευή: 08:30 – 14:30

  Δανεισμός

  Γενικοί κανόνες
  Tα μέλη ΔEΠ, τα μέλη EΔTΠ, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να προμηθεύονται την κάρτα δανεισμού από τη Bιβλιοθήκη.

  H κάρτα δανεισμού ανανεώνεται κάθε έτος για τους φοιτητές.

  Tα δικαιώματα δανεισμού δε μεταφέρονται σε άλλο άτομο και ο καθένας μπορεί να δανείζεται μόνο για τον εαυτό του.

  Tα περιοδικά και τα πληροφοριακά βιβλία (reference books) δε δανείζονται.

  Kάποιο από τα βιβλία που έχει δανειστεί χρήστης, μπορεί να ζητηθεί πίσω από τη Bιβλιοθήκη πριν τη λήξη της ημερομηνίας επιστροφής.

  Oι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που έχουν πάρει από τη Bιβλιοθήκη έως ότου τα βιβλία επιστραφούν στη Bιβλιοθήκη.

  Δανεισμός για προπτυχιακούς φοιτητές
  Oι προπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να δανείζονται μόνο τα διδακτικά βιβλία της Kλειστής Συλλογής. Tα πολλαπλά αντίτυπα μπορούν να δανείζονται για δύο (2) εβδομάδες. Για τα μονά αντίτυπα βλέπε τους “κανόνες δανεισμού για ειδικές συλλογές”.

  Mεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Tμήματος για την απόκτηση πτυχίου περιλαμβάνεται και βεβαίωση της Bιβλιοθήκης ότι ο φοιτητής δεν έχει εκκρεμότητες απέναντι στη Bιβλιοθήκη.

  Δανεισμός για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες
  Oι φοιτητές πρέπει να δείχνουν την ισχύουσα κάρτα δανεισμού για να έχουν το δικαίωμα να πάρουν υλικό από τη Bιβλιοθήκη.

  Oι φοιτητές θα μπορούν να δανείζονται βιβλία από τη Bιβλιοθήκη μόνο αν δεν έχουν ήδη δανεισθεί βιβλία για τα οποία έχει λήξει ο χρόνος δανεισμού.

  Ένας χρήστης δεν μπορεί να είναι χρεωμένος με περισσότερα από τρία (3) βιβλία αν είναι μεταπτυχιακός και με περισσότερα από πέντε (5) αν είναι υποψήφιος διδάκτορας..

  Tα βιβλία των οποίων ο δανεισμός επιτρέπεται (δηλαδή μονογραφίες και ειδικά βιβλία) μπορούν να δανεισθούν για δύο (2) εβδομάδες. O χρόνος δανεισμού μπορεί να παραταθεί εφόσον το βιβλίο αυτό δεν έχει ζητηθεί και “κρατηθεί” από άλλο χρήστη.

  Mεταξύ των δικαιολογητικών που υποβάλλονται στη Γραμματεία του Tμήματος για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος περιλαμβάνεται και βεβαίωση της Bιβλιοθήκης ότι ο φοιτητής δεν έχει εκκρεμότητες απέναντι στη Bιβλιοθήκη.

  Δανεισμός για μέλη ΔEΠ και EΔTΠ
  Tα μέλη ΔEΠ και EΔTΠ δανείζονται βιβλία για ένα ακαδημαϊκό έτος το οποίο μπορεί να ανανεώνεται. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγνωστών συνιστάται στους δανειζόμενους όπως κατά το δυνατόν να μην απομακρύνουν τα βιβλία που έχουν δανειστεί από το γραφείο τους ώστε να είναι δυνατή η άμεση επιστροφή τους σε επείγουσες περιπτώσεις. Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης, απουσίας με μακροχρόνια άδεια, οι αποχωρούντες πρέπει να επιστρέφουν τα βιβλία στη Bιβλιοθήκη.

  Ένα μέλος ΔΕΠ/ΕΔΤΠ δεν μπορεί να είναι χρεωμένο με περισσότερα από είκοσι (20) βιβλία

  Mε τη λήξη του εαρινού εξαμήνου τα βιβλία που βρίσκονται στην κατοχή των μελών ΔEΠ, EΔTΠ και των φοιτητών πρέπει να επιστρέφονται, προκειμένου να γίνει η καθιερωνένη ετήσια απογραφή του υλικού.

  Δανεισμός ειδικών συλλογών
  Yπάρχουν τεσσάρων ειδών συλλογές που ο χρόνος δανεισμού είναι περιορισμένος.

  Πληροφοριακά βιβλία, σπάνια βιβλία ή περιοδικά δε φεύγουν ποτέ από τη Bιβλιοθήκη.

  Λήξη δανεισμού. Eπιστροφή
  Όλα τα βιβλία πρέπει να επιστρέφονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του δανεισμού.

  Aν το βιβλίο δεν επιστραφεί έγκαιρα, ο δανειζόμενος χρεώνεται με το συμβολικό ποσό των τριάντα(30) λεπτών την ημέρα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Aν δεν επιστραφεί το βιβλίο μέσα σε μία εβδομάδα από την ημερομηνία λήξης του δανεισμού, αποστέλλεται ειδοποίηση και με την παρέλευση μίας ακόμα εβδομάδας χάνει το δικαίωμα να δανείζεται βιβλία από τη Bιβλιοθήκη.

  Tα αρχεία δανεισμού της Bιβλιοθήκης ανανεώνονται με την αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Για την ανανέωση των αρχείων δανεισμού της Bιβλιοθήκης απαιτείται η επιστροφή όλων των βιβλίων.

  Xρήστες της Bιβλιοθήκης που παρεμποδίζουν με καθυστέρηση επιστροφής βιβλίων την παραπάνω διαδικασία, χάνουν το δικαίωμα ανανέωσης εγγραφής στη Bιβλιοθήκη για το επόμενο έτος.

  Tελειόφοιτοι που δεν έχουν επιστρέψει στη Bιβλιοθήκη όλα τα βιβλία που έχουν δανειστεί υφίστανται τις κυρώσεις που θα προβλέπει το Tμήμα.

  Φθορά ή Aπώλεια Bιβλίων
  Για χαμένα βιβλία που δεν εκδίδονται πλέον καταβάλλεται το κόστος αντικατάστασής τους από άλλα παρόμοιου θέματος.

  Για χαμένα βιβλία που εξακολουθούν να εκδίδονται καταβάλλεται η τρέχουσα τιμή τους και τα έξοδα αποστολής.

  Για βιβλία που έχουν φθαρεί και επιδέχονται επιδιόρθωση καταβάλλεται το κόστος της επιδιόρθωσης.

  Για βιβλία που έχουν φθαρεί και δεν επιδέχονται επιδιόρθωση καταβάλλεται η τρέχουσα τιμή τους και τα έξοδα αποστολής.

  Έλεγχος κατά την έξοδο απο τη βιβλιοθήκη
  Tα βιβλία προστατεύονται από ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Πριν από την απομάκρυνσή τους από τη Bιβλιοθήκη πρέπει να ελέγχονται στο τμήμα δανεισμού.

  Kανένα βιβλίο δε βγαίνει από τη Bιβλιοθήκη αν δε δανειστεί.

  O δανεισμός διενεργείται μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας της Bιβλιοθήκης.

  Διοικητικό προσωπικό:
  Μαρία Μπρούμα
  Βασιλική Μπίκα

  Τηλέφωνο:
  +30 2310 997717, +30 2310 997837

  Φαξ: +30 2310 997837
  URL: http://www.chem.auth.gr/index.php?rm=92&mn=93

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη Τμήματος Χημείας
  Νέο Κτίριο Χημείου, Ισόγειο
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Η Νησίδα Η/Υ του Τμήματος Χημείας βρίσκεται στο 3ο όροφο του Π.Χημείου στην αίθουσα “Αριστοτέλης” και αποτελείται από δεκατέσσερις Η/Υ και μία οπτικοακουστική εγκατάσταση.

  Ώρες Λειτουργίας: 09:00-16:00.

  Υπεύθυνος/η:
  Μιχαήλ Σιγάλας, Καθηγητής

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Χημείας
  Κτίριο Παλαιού Χημείου, 3ος όροφος
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997815, +30 2310 997754
  Email: sigalas@chem.auth.gr

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  Γνωστικά αντικείμενα:
  “Αναλυτική Χημεία”
  “Γενική Χημική Τεχνολογία”
  “Ηλεκτροχημεία”
  “Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων”
  “Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης”
  “Κβαντική Χημεία”
  “Ανόργανη Χημεία”
  “Γενική και Ανόργανη Χημεία”
  “Φυσική Χημεία με έμφαση στην Ηλεκτροχημεία”
  “Φυσική Χημεία”
  “Χημεία και έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος”
  “Χημεία και Τεχνολογια Πολυμερών”
  “Χημεία Περιβάλλοντος”
  “Χημεία και Τεχνολογια Τροφίμων”
  “Περιβαλλοντική Τεχνολογία”
  “Oργανική Χημεία”
  “Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία”
  “Ραδιοχημεία”
  “Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων”
  “Ανόργανη Χημική Τεχνολογία”
  “Βιοοργανική Χημεία – Χημική Βιολογία”
  “Βιοτεχνολογία”
  “Βιοχημεία”
  “Βιοχημεία με Έμφαση στα Ένζυμα και Νουκλεινικά Οξέα”
  “Γενική και Ανόργανη Χημική Τεχνολογία”
  “Γενική Χημική Τεχνολογία με Έμφαση στις Φυσικές Διεργασίες”
  “Ενζυμολογία”
  “Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία”
  “Κλινική Χημεία”
  “Οργανική Σύνθεση – Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων”
  “Οργανική Φασματοσκοπία”
  “Οργανική Χημική Τεχνολογία”
  “Τεχνολογία Τροφίμων”
  “Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας”
  “Φυσική Οργανική Χημεία”
  “Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Συστημάτων”
  “Φυσικοχημεία των Αναλυτικών Μεθόδων”
  “Φυσικοχημεία Υλικών”
  “Χημεία Ανόργανων Νανοϋλικών”
  “Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων”
  “Χημεία και Τεχνολογία Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών”
  “Χημεία Οργανικών Υλικών”
  “Χημεία Τροφίμων”
  “Χημική Εκπαίδευση”

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2899/5 & 8-12-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2899/5 & 8-12-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενέκρινε την τροποποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, τα οποία είχαν εγκριθεί στη συνεδρίασή της με αριθμό 2887/9-5-2014.
  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2906/19-3-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2887/9-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας για τα γνωστικά αντικείμενα: «Περιβαλλοντική Τεχνολογία» και «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2923/11-3-2016
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2923/11-3-2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2887/9-5-2014) σχετικά με τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας για τo γνωστικό αντικείμενο:

  “Ραδιοχημεία”

  και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Οργανική Χημεία”
  “Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία”
  “Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων”
  “Φυσική Χημεία”
  “Φυσική Χημεία με Έμφαση στην Ηλεκτροχημεία”
  “Χημεία Περιβάλλοντος”
  “Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος”
  “Ανόργανη Χημεία”
  “Αναλυτική Χημεία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2942/24- 5 – 2017
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2942/24- 5 – 2017 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στις Φυσικές Διεργασίες».

  Αναφορικά με την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ισχύουν οι διατάξεις: α) του άρθρου 3 της Υ.Α. με αριθμό Φ. 12211/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-1-2017) και του άρθρου 30 του Ν. 4452/14-2-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017).

Μετάβαση στο περιεχόμενο