Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Τμήμα Χημείας)

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Αλέξανδρος Κουμπής

+30 2310997846

  • Ο Τομέας Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας (Ο.Χ.Β.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

    • Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (ίδρυση: 1939).
    • Εργαστήριο Βιοχημείας (ίδρυση: 1976).
Μετάβαση στο περιεχόμενο