Τομέας Ορθοδοντικής, Παιδοδοντιατρικής, Προληπτικής Οδοντιατρικής και Περιοδοντολογίας

Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Κωνσταντίνος Αραποστάθης

+30 2310999482,999556

mikepap@dent.auth.gr, emargariti@dent.auth.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο