Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνική Σχολή

Ιωάννης Παπαευσταθίου

+30 2310996317

  • Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών υπολογιστών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ηλεκτρονικής, της θεωρίας κυκλωμάτων, του αυτομάτου ελέγχου, των υπολογιστών και της επεξεργασίας πληροφορίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο