Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

+30 2310997504

alkisti@frl.auth.gr

  • Ο Τομέας Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, διδακτικής της ξένης γλώσσας και της χρήσης των τεχνολογιών στη γλωσσική εκπαίιδευση/κατάρτιση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο