Τομέας Μετάφρασης

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

+30 2310997484

dros@frl.auth.gr

  • Αντικείμενο του Τομέα είναι η προώθηση της έρευνας στον κλάδο της μεταφρασεολογίας και της μετάφρασης.
    Μελετά και προάγει τη διαπολιτισμική μεσολάβηση και στο πλαίσιο της κοινωνιογλωσσολογίας.
    Το διδακτικό του έργο αναπτύσσεται σε σχέση με τις ερευνητικές του κατευθύνσεις και με στόχο τη διασύνδεση των φοιτητών με την διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας στο πεδίο της μετάφρασης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο