Τομέας Τεκτονικής, Ιστορικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας (Τμήμα Γεωλογίας)

Τμήμα Γεωλογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών

Αλέξανδρος Χατζηπέτρος

+30 2310998540

dkostop@geo.auth.gr

  • Ο Τομέας Τεκτονικής, Ιστορικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας όπως μετονομάστηκε με την αριθμ.48188/23-7-2021 (ΦΕΚ 3672/Β/9-8-2021) ιδρύθηκε το 2001 με τον τίτλο Τομέας Γεωλογία. Προήλθε από τη διάσπαση του Tομέα Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας, ο οποίος είχε ιδρυθεί το 1983.

    Οι εγκαταστάσεις του Τομέα Γεωλογίας βρίσκονται στο:

    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Ισόγειο (Δυτική Πτέρυγα)
    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, 2ος Όροφος (Ανατολική Πτέρυγα)
    • Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Νέα Πτέρυγα

Μετάβαση στο περιεχόμενο