Τομέας Μεσαιωνικών Ελληνικών Σπουδών (Τμήμα Φιλολογίας)

Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή

Σοφία Κοτζάμπαση

+30 2310997002

 • Ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νεοελληνικών Σπουδών απαρτίζεται από 19 μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων 5 είναι καθηγητές, 1 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια, 12 είναι επίκουροι καθηγητές και 1 είναι λέκτορες και προσφέρει μαθήματα στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  -Iστορία της νεοελληνικής γραμματείας
  -Νεοελληνική φιλολογία
  -Nεοελληνική ποίηση, πεζογραφία και θέατρο
  -Iστορία της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας
  -Μεσαιωνική ελληνική φιλολογία
  -Mεσαιωνική ελληνική ποίηση και πεζογραφία
  -Iστορία των ιδεών και ρεύματα της νεοελληνικής και της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
  -Θεωρία της λογοτεχνίας
  -Γενική Γραμματολογία
  -Συγκριτική Γραμματολογία

Μετάβαση στο περιεχόμενο