Τμήμα Φιλολογίας

Φιλοσοφική Σχολή

Ιωάννα Καραμάνου

Γεώργιος Πούλιος

+30 2310995246, 995232, 995260, 995244

info@lit.auth.gr

 • Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς:

  • τον Τομέα Κλασικών Σπουδών,
  • τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) και
  • τον Τομέα Γλωσσολογίας.

  Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης από το οποίο οι φοιτητές αποφοιτούν με ειδίκευση είτε Κλασικών Σπουδών, είτε Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, είτε Γλωσσολογίας και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κύκλους: 
  α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών,
  β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) το οποίο είναι ενιαίο και απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών.

  • Γραμματέας: Γεώργιος Πούλιος

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 995232, 995233, 995246, 995244, 995260

   Email: info@lit.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Κυριακή Τσαλακανίδου
  • Γεώργιος Πούλιος
  • Αικατερίνη Βίλδου
  • Βασίλειος Δρακούσης
  • Αλεξάνδρα Μαλίγκου
  • Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών-Νησίδα Υπολογιστών
  • Εργαστήριο Φιλολογίας και Νέων Τεχνολογιών
  • Εργαστήριο Επιγραφικής και Παπυρολογίας (ΕΡΕΠ)
  • Εργαστήριο Μετάφρασης και Υπομνηματισμού Έργων της Λατινικής Λογοτεχνίας (ΕΜΥΕΛ)
  • Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας
  • Εργαστήριο Γλωσσολογίας
  • Εργαστήριο Βιβλιολογίας Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΕρΒιΝεΦ)
 • Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας. Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φιλολογίας απαρτίζεται από τις ειδικές Βιβλιοθήκες των τριών Τομέων του Τμήματος, δηλαδή του Τομέα Κλασικών Σπουδών, του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών και του Τομέα Γλωσσολογίας.

  Η Βιβλιοθήκη Κλασικής Φιλολογίας και Αρχαίας Ιστορίας του Τομέα Κλασικών Σπουδών, μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου, βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 201). Σε αυτήν στεγάζονται περίπου 40.000 τόμοι βιβλίων και περιοδικών. Το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και το σχεδόν πλήρως μηχανογραφημένο υλικό της Βιβλιοθήκης επιτρέπουν την πρόσβαση σε ευρείες βάσεις δεδομένων on-line.

  Bιβλιοθήκη του Tομέα Mεσαιωνικών και Nέων Eλληνικών Σπουδών λειτουργεί στον δεύτερο όροφο του νέου κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 208). Διαθέτει περίπου 36.000 βιβλία και πάνω από 500 τίτλους ελληνικών και ξένων περιοδικών. Στη συλλογή είναι ενσωματωμένες οι δωρεές του Xρυσού Eυελπίδη (1.000 τόμοι), του Tάκη Σι­νόπουλου, (700 τόμοι), του Λίνου Πολίτη (2.000 τόμοι), του Yπουργείου Παι­δείας της Kύπρου (3.000 τόμοι) και της Ελένης και του Θάνου Μεγγρέλη (150 τόμοι). Tο σύνολο του βιβλιακού υλικού είναι μηχανογραφημένο. Τμήμα της συλλογής των περιοδικών του Τομέα Μ.Ν.Ε.Σ. έχει μεταφερθεί και στεγάζεται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο Β νέας πτέρυγας).

  Η Βιβλιοθήκη του Τομέα Γλωσσολογίας βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής (αίθουσα 309). Περιλαμβάνει περίπου 17000 τόμους βιβλίων, εγκυκλοπαιδειών και λεξικών, διδακτορικών διατριβών και μεταπτυχιακών εργασιών του Τμήματος Φιλολογίας, ανάτυπα άρθρων, τίτλους σε κυριλλικά, καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD και κασέτες). Έχουν ενταχθεί στη βιβλιοθήκη οι παρακάτω συλλογές: 1. Η προσωπική συλλογή του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, αποτελούμενη από τίτλους γενικού περιεχομένου, κυρίως για τη γλώσσα. 2. Η προσωπική συλλογή του Α.-Φ. Χριστίδη, αποτελούμενη από τίτλους γλωσσολογικού και γενικότερου θεωρητικού ενδιαφέροντος. Επίσης, η βιβλιοθήκη διαθέτει συλλογή σπανίων βιβλίων (826 τίτλοι) γλωσσολογικού και γενικότερου περιεχομένου. Πολλά από αυτά έχουν αναπαραχθεί. Η συλλογή των περιοδικών του Τομέα Γλωσσολογίας έχει μεταφερθεί και στεγάζεται στη Θεματική Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής (υπόγειο Β νέας πτέρυγας).

  Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας:
  Λειτουργεί στον Τομέα ΜΝΕΣ και περιλαμβάνει αρχεία διαφόρων λογοτεχνών (Αλκ. Γιαννόπουλου, Στρατή Δούκα, Μ. Αξιώτη, Β. Βασιλικού, Γ. Δέλιου, Οδ. Ελύτη, Μελισσάνθης, Ά. Σικελιανού). Για τον έντυπο κατάλογο του Αρχείου βλ. Αρχείο Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών. Αναλυτικός κατάλογος, Α.Π.Θ., Παράρτ. ΕΕΦΣΠΘ, Τμ. Φιλολογίας, Θεσσαλονίκη 2007.

  Αρχείο Μικροταινιών και Φωτογραφιών:
  Λειτουργεί στον Τομέα ΜΝΕΣ  και περιλαμβάνει περίπου 150 μικροταινίες και φωτογραφίες χειρογράφων και εντύπων κειμένων των αρχών της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθώς και έναν αριθμό από μικροταινίες μεσαιωνικών κυρίως χειρογράφων.

  Υπεύθυνος:
  Σαχπεκίδου Σοφία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Τμήμα Φιλολογίας)

  Τηλέφωνο: +30 2310 997037

  URL: http://www.lit.auth.gr/node/4

 • Υπεύθυνος/η:
  Αθηνά Καπράρα, Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Φιλοσοφική Σχολή
  Νησίδα Η/Υ Τμήματος Φιλολογίας
  Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής
  4ος όροφος  Γραφείο 423
  Πανεπιστημιούπολη
  54124 Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 997157
  Email: akap@lit.auth.gr
  URL: http://www.lit.auth.gr

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2880/5-2-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2880/5-2-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2904/2-2-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2880/5-2-2014) σχετικά με το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική Φιλολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Το μητρώο αυτό ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2913/23-7-2015
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2913/23-7-2015 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για το γνωστικό αντικείμενο “Κειμενογλωσσολογία και Υπολογιστική Γλωσσολογία”.

  Τo μητρώo αυτό ισχύει για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθεί.

  4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία”
  “Λατινική Φιλολογία”
  “Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία”
  “Βυζαντινή Φιλολογία”
  “Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία”
  “Γενική Γλωσσολογία”
  “Γενική Γλωσσολογία με ειδίκευση στην εφαρμοσμένη Γλωσσολογία η τη διδακτική της Ελληνικής”
  “Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία”

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο