Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας (Τμήμα Φαρμακευτικής)

Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

+30 2310997614

papagd@pharm.auth.gr

  • Στον πρώην Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας είναι ενταγμένο το Εργαστήριο “Φαρμακευτικής Χημείας”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο