Τομέας Φαρμακευτικής Τεχνολογίας (Τμήμα Φαρμακευτικής)

Τμήμα Φαρμακευτικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

+30 2310997653

dfatouro@pharm.auth.gr

  • Στον πρώην Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας είναι ενταγμένα τα Εργαστήρια: α) “Φαρμακοτεχνικό και Ελέγχου Φαρμάκων”, και β) “Φαρμακευτικής Ανάλυσης”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο