Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Τμήμα Φυσικής)

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών

Θεόδωρος Λαόπουλος

+30 2310998071

  • Ο Τομέας Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εκπαιδεύει προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα της ηλεκτρονικής επιστήμης και της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, προάγει τις επιστήμες αυτές με τη συστηματική ερευνητική δραστηριότητα σε σχετικά ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων του Τομέα. Με τις δραστηριότητες των μελών του τομέα και την υπάρχουσα υποδομή καλύπτεται πλήρως ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διακριτών και ολοκληρωμένων αναλογικών και ψηφιακών κυκλωμάτων και συστημάτων, καθώς και ο χαρακτηρισμός αυτών και εφαρμογές τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο