Νησίδα Η/Υ Τμήματος Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής συντηρεί τέσσερις νησίδες με περίπου 25 υπολογιστές η καθεμία. Οι τρεις από αυτές βρίσκονται στον ημιόροφο του κτηρίου Βιολογίας και η μία  στο κτίριο του Τμήματος στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 16 (Ντεπώ).

Υπεύθυνος/η: 
Laboratory Teaching Staff
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Πληροφορικής

Ημιόροφος Κτιρίου  Βιολογίας

54124 Πανεπιστημιούπολη 

Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998585
Email: