Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Πληροφορίες συνεδρίου/ημερίδας

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 

Saturday, 20 May, 2017 - 09:00

Χώρος: 

Αμφιθέατρο Στέφανος Δραγούμης του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)
Οργάνωση συνεδρίου/ημερίδας
Pr. James Crow (University of Edinburgh), Dr. Pagona Papadopoulou (Aristotle University of Thessaloniki)
Submitted on 16/05/2017 @ 11:08