1o Διεθνές Θερινό Σχολείο “Mαθαίνοντας από σήματα, εικόνες και βίντεο” ”

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επεξεργασίας Σήματος (EURASIP) σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επεξεργασίας Εικόνας και Ψηφιακών Μέσων (GAIPDM), μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Αναγνώρισης Προτύπων (IAPR) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) διοργανώνει το 1o διεθνές θερινό σχολείο “Μαθαίνοντας από Σήματα, Εικόνες και Βίντεο”.

To θερινό σχολείο θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 15 έως την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, στο Αμφιθέατρο ΙΙΙ του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ.

Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, νέους επιστήμονες που αποφοίτησαν πρόσφατα και επαγγελματίες που θέλουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

Σκοπός του Σχολείου είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες σε όλες τις σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας και ανάλυσης ψηφιακών μέσων. Ο όρος ψηφιακά μέσα αναφέρεται σε περιεχόμενο που εξάγεται από ήχο, εικόνες, βίντεο, γραπτό ή προφορικό λόγο και βιοσήματα. Για την ανάλυση των προαναφερθέντων, απαιτείται εξειδίκευση σε πεδία, όπως Τεχνητή Όραση, Μηχανική Μάθηση/Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία Σήματος, Τεχνητή Νοημοσύνη και ειδικότερα τεχνικές Βαθιάς Μάθησης. Πέρα από τις διαλέξεις, οι συμμετέχοντες θα συλλέξουν προσλαμβάνουσες παραστάσεις από την εμπλοκή τους σε εργαστήρια (hands-on workshops) και σε διαγωνισμούς λογισμικού (hackathons). To θερινό σχολείο παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν δεξιότητες σε ορισμένες από τις πιο δυναμικές περιοχές της επεξεργασίας και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, που εξάγονται από πολυμέσα, κοινωνικά δίκτυα και το web. Επιπροσθέτως οι συμμετέχοντες μπορούν να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και σχέδια με αναρτημένες ανακοινώσεις (posters) και να συζητήσουν κατ’ ιδίαν με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς κάθε μέρα.  Θα επιδοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης σ’ όλους τους συμμετέχοντες.

Την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019, ο Καθηγητής Κ. Ν. Πλατανιώτης του Πανεπιστημίου του Τορόντο θα δώσει διάλεξη με θέμα  “Machine Learning in Engineering: Panacea or Deep Trouble?”, η οποία είναι ανοιχτή σ΄ όλη την ακαδημαΪκή κοινότητα. Η διάλεξη εντάσσεται στη Σειρά Διακεκριμένων Ομιλητών Λέων ο Μαθηματικός του Τμήματος Πληροφορικής.

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2019 προγραμματίζεται ημερήσια εκδρομή στην Καβάλα και Θάσο.

Οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Ομιλητές

Πέτρος Μαραγκός, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Αναστάσιος Τέφας, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Νικόλαος Νικολαΐδης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Κ. Ν. Πλατανιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Καναδάς.

Διοργανωτές των Hackathons

Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ.

Μυρσίνη Ντέμη, Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και ερευνήτρια του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Γιώργος Καρανταΐδης, Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Γιάννης Σαρρίδης, Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Εμμανουήλ Γιονανίδης, Ερευνητής του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών.

Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης και Πολυμέσων.

Δρ. Συμεών Παπαδόπουλος, Ερευνητής στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://gaipdm-schools.web.auth.gr/

Email: gaipdm.schools@gmail.com

Ακολουθήστε μας στο facebook:

https://www.facebook.com/events/summer-school-on-learning-from-signals-images-and-videos/summer-school-on-learning-from-signals-images-and-videos/844823945883615/

Σας περιμένουμε. Μη ξεχάσετε το φορητό σας υπολογιστή, το poster σας και το μαγιό σας!

Εγγραφές  (Η περίοδος μειωμένων εγγραφών λήγει στις 20 Ιουνίου 2019):

https://gaipdm-schools.web.auth.gr/registration/

Χορηγοί

EURASIP

Ερευνητικό Πρόγραμμα Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ  «ΑΝΑΔΕΙΞΤΟ»,

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα – Υπολογιστική Νοημοσύ-νη»

Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών Α.Π.Θ.

Κωνσταντίνος Κοτρόπουλος

Καθηγητής

Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.

Τηλ. 2310-998225

Email: costas@csd.auth.gr

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο