Τμήμα Πληροφορικής

Σχολή Θετικών Επιστημών

Ιωάννης Σταμέλος

Μαρία Μηλώση

+30 2310998410

info@csd.auth.gr

 • Το Τμήμα Πληροφορικής ιδρύθηκε ως Τμήμα της ΣΘΕ με το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 200/91 (ΦΕΚ 78/30.5.91 τ.Α΄) και δέχεται φοιτητές/φοιτήτριες από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Από το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 είναι αυτοδύναμο και διοικείται από τη Συνέλευση (Σ), όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και αριθμός φοιτητών/ φοιτητριών ίσος με το 15% του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Στο Τμήμα υπάρχουν τρείς (3) Τομείς οι οποίοι ιδρύθηκαν με την ΥΑ 3146/17 (ΦΕΚ 3950/10-11-2017 τ.Β΄) και έξι (6) Εργαστήρια. Από το πανεπιστημιακό έτος 2003-2004 άρχισε να λειτουργεί στο Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  Οι συνεχείς προσπάθειες του προσωπικού για τη διδασκαλία, την έρευνα, τη βελτίωση του εξοπλισμού και τη στελέχωση του Τμήματος, έχουν καταξιώσει το Τμήμα Πληροφορικής σε Ελληνικό και διεθνές επίπεδο. Η ποιότητα του Τμήματος τεκμηριώνεται και από τους ακόλουθους αντικειμενικούς παράγοντες:

  • Την εξωτερική αξιολόγηση που διεξήχθη το Σεπτέμβριο του 2011 με την ευθύνη της Α.ΔΙ.Π. και την εξωτερική αξιολόγηση που διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2021 με την ευθύνη της ΕΘ.Α.Α.Ε..
  • Πρόσφατη συγκριτική αξιολόγηση του ερευνητικού έργου των Τμημάτων Πληροφορικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων κατατάσσει το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ στην κορυφή.
  • Κατάταξη του ΑΠΘ στα 200 καλύτερα πανεπιστήμια στην κατηγορία “Επιστήμη Υπολογιστών και Πληροφοριακά Συστήματα” σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρίας QS.
  • Σημαντικό αριθμό πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Συγγραφή και έκδοση σημαντικού αριθμού βιβλίων σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων της Πληροφορικής.
  • Σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχει αναλάβει το Τμήμα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από Ελληνικούς φορείς.
  • Μεγάλο αριθμό αποφοίτων που έχουν καταξιωθεί στην Ελληνική και διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα και στελεχώνουν την αγορά εργασίας.

  Το Τμήμα Πληροφορικής στεγάζεται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών.

  Σχολή Θετικών Επιστημών

  • Γραμματέας: Μαρία Μηλώση

   Τηλ. Επικοινωνίας: +30 2310 998410

   Email: info@csd.auth.gr

 • Διδακτικό Προσωπικό

  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

  • Σταύρος Σταυρουλάκης

  Διοικητικό Προσωπικό

  • Σπυρίδων Γκουτζαμάνης
  • Άννα Κακολύρη
  • Γεωργία Θεοχάρη
  • Μαρία Μηλώση
  • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ISL)
  • Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (Datalab)
  • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
  • Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών (NetCom)
  • Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών
  • Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων
  • Εργαστήριο Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού
  • Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών
  • Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής
  • Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών
  • Εργαστήριο Δικτύων και Συστημάτων Επικοινωνιών
  • Εργαστήριο Στατιστικής, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικής Φυσικής
 • Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πληροφορικής συστεγάζεται με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν εκτός από τις υπηρεσίες πληροφοριών και δανεισμού των χρηστών-μελών, τη διεκπεραίωση των παραγγελιών βιβλίων και περιοδικών του Τμήματος, και την καταλογογράφηση αυτών, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην εξυπηρέτηση της οργάνωσης άλλων βιβλιοθηκών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα επεκτείνει τις υπηρεσίες της με την εγκατάσταση συστημάτων πολυμέσων (multimedia). Για τις δραστηριότητές της αυτές, η Βιβλιοθήκη των δύο Τμημάτων, θεωρείται ως μία από τις πλέον εξελιγμένες βιβλιοθήκες της χώρας μας και αποτελεί Πρόγραμμα-Πιλότο για την ανάπτυξη των άλλων βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου μας.

  Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους η βιβλιοθήκη είναι ανοικτή καθημερινά από τις 8:30 π.μ. έως τις 8:00 μ.μ. εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

  Διευθυντής/Διευθύντρια:
  Ιωάννης-Χιου Σειραδάκης, Ομότιμος Καθηγητής

  Διοικητικό προσωπικό:
  Κλωντίνη Ξενίδου-Δέρβου
  Κυριακούλα Εμμανουήλ
  Ευαγγελία Ολλανδέζου

  Τηλέφωνο: +30 2310 998208
  Φαξ: +30 2310 999428
  Email: physlib@physics.auth.gr
  URL: http://leykada.physics.auth.gr/Library/

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Βιβλιοθήκη Τμημάτων Φυσικής & Πληροφορικής
  Ισόγειο Κτιρίου Βιολογίας
  54124 Θεσσαλονίκη

 • Το Τμήμα Πληροφορικής συντηρεί τέσσερις νησίδες με περίπου 25 υπολογιστές η καθεμία. Οι τρεις από αυτές βρίσκονται στον ημιόροφο του κτηρίου Βιολογίας και η μία  στο κτίριο του Τμήματος στην οδό Εθν. Αντιστάσεως 16 (Ντεπώ).

  Υπεύθυνος/η:
  Πέτρος Τριανταφυλλίδης, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

  Διεύθυνση:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σχολή Θετικών Επιστημών
  Τμήμα Πληροφορικής
  Ημιόροφος Κτιρίου  Βιολογίας
  54124 Πανεπιστημιούπολη
  Θεσσαλονίκη

  Τηλέφωνο: +30 2310 998585
  Email: trian@csd.auth.gr

 • 1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
  Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

  2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016
  H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πληροφορικής.

  Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

  3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 – 12 – 2016
  Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 – 2016 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

  “Δίκτυα, Επικοινωνίες, Αρχιτεκτονική Συστημάτων”, “Πολυμέσα – Τεχνολογίες Μάθησης – Μαθηματικά”, “Πληροφοριακά Συστήματα” και “Ψηφιακά Μέσα, Υπολογιστική Νοημοσύνη”

  “Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο