Τελετή εγκαινίων του Ινστιτούτου Κομφούκιος του ΑΠΘ

INVITATION
The Rector of Aristotle University of Thessaloniki Professor Nikolaos Papaioannou, the Greek Director Professor Roula Tsokalidou (罗兰) and the Chinese Director Professor Bao Xiaoying (鲍晓英)
Invite you to the official opening ceremony of the
Confucius Institute of the Aristotle University of Thessaloniki
And the presentation of its publication “Εισαγωγή στον Κόσμο της Κινέζικης
Γλώσσας Introduction to the world of the Chinese Language 中文导学”
On Saturday 15th of October 2022, 11 am (Face to face & Online)
At the main Ceremony Hall of A.U.Th.

Πρόσκληση
Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, η Ελληνίδα Διευθύντρια Καθηγήτρια Ρούλα Τσοκαλίδου (罗兰) και η Κινέζα Διευθύντρια Καθηγήτρια Bao Xiaoying (鲍晓英)
σας προσκαλούν στην επίσημη τελετή εγκαινίων του
Ινστιτούτου Κομφούκιος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και στην παρουσίαση του βιβλίου “Εισαγωγή στον Κόσμο της Κινέζικης
Γλώσσας Introduction to the world of the Chinese Language 中文导学”
Το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, 11:00 (δια ζώσης & διαδικτυακά)
στην Κεντρική Αίθουσα Τελετών του Α.Π.Θ.

Την εκδήλωση επενδύουν μουσικά η Συμφωνική Ορχήστρα του ΑΠΘ και το μουσικό σχήμα Sino-Hellenic Performing Arts Alliance

Μετάβαση στο περιεχόμενο