11ος Τόμος της Επετηρίδας του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Επισυνάπτεται πρόσκληση ενδιαφέροντος που απευθύνει το Κέντρο Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης προς ερευνητές της Ιστορίας της πόλης, για την υποβολή εργασιών ενόψει της έκδοσης του 11ου Τόμου της Επετηρίδας του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Η πρόσκληση συνοδεύεται από τις προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν οι εργασίες, ως παράρτημα της πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υπογραφεί και ισχύει μνημόνιο συνεργασίας που αφορά “στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και συνεργασίας με το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Θεσσαλονίκης”.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία.

Γεωργία Μιχαήλ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τμήματος Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης

Πλατεία Ιπποδρομίου, Μέγαρο Μπίλλη

ΤΚ 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. 231331-8702

E-mail: g.michail@thessaloniki.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο