Η θέση του ΑΠΘ στα θεματικά πεδία της κατάταξης της QS για το 2016

Για άλλη μια χρονιά το ΑΠΘ ενίσχυσε την παρουσία του στις διεθνείς κατατάξεις. Σύμφωνα με τη Διεθνή κατάταξη της QS[1] για το 2016, το ΑΠΘ ανήλθε στα 300 καλύτερα Πανεπιστήμια της παγκόσμιας κατάταξης (μεταξύ των 4,226 Πανεπιστημίων του κόσμου που εξετάζει η QS) σε 14 από τα 42 θεματικά-επιστημονικά πεδία (βαθμολογήθηκε σε 36 από τα 42) και μάλιστα σε 6 από αυτά βρίσκεται μεταξύ των 200 κορυφαίων.

Ειδικότερα: Στις θέσεις 51-100 κατατάσσεται το ΑΠΘ στο πεδίο της Αρχαιολογίας, καθώς επίσης και στο πεδίο των Πολιτικών Μηχανικών, -για τέταρτη μάλιστα συνεχή χρονιά. Στις θέσεις 101-150 βρίσκεται στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, ενώ στις θέσεις 151-200 στα πεδία της Γεωπονίας & της Δασολογίας, καθώς και στις Επιστήμες Γης & θάλασσας.

Σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται σαφής βελτίωση των επιδόσεων του ΑΠΘ. Συγκεκριμένα, υπήρξε άνοδος σε 3 επιστημονικά πεδία, 10 παρέμειναν σταθερά, ενώ 1 υποχώρησε ελαφρώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2015 το ΑΠΘ ήταν σε 4 επιστημονικά πεδία μεταξύ των 200 κορυφαίων (έναντι 5 φέτος), ενώ σε 11 πεδία ήταν μεταξύ των 300 κορυφαίων (έναντι 14 φέτος).

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα επιστημονικά πεδία στα οποία το ΑΠΘ βρίσκεται μεταξύ των 300 κορυφαίων (με έντονη γραφή οι 6 καλύτερες κατατάξεις του ΑΠΘ):

Επιστημονική Περιοχή (Faculty)

Επιστημονικό Πεδίο (Subject)

Θέση στην Κατάταξη

Κατάταξη του ΑΠΘ σε σχέση με τα άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας

Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Αρχαιολογία

 

Αγγλική Γλώσσα & Λογοτεχνία

51-100

 

201-250

1

 

1

Επιστήμες Μηχανικών & Τεχνολογιών

Επιστήμες Πληροφορικής  & Πληροφοριακών Συστημάτων

251-300

3

Πολιτικών Μηχανικών

51-100

2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Ηλεκτρονικής

201-250

2

Μηχανολόγων Μηχανικών, Αεροναυπηγών, Κατασκευαστικό

201-250

3

Επιστήμες Ζωής & Ιατρική

Γεωπονία & Δασολογία

151-200

1

Ιατρική

251-300

2

Θετικές Επιστήμες

Χημεία

301-350

1

Επιστήμες γης & θάλασσας

151-200

1

Περιβαλλοντικών Επιστημών

101-150

1

Φυσικής & Αστρονομίας

301-350

3

Μαθηματικών Επιστημών

301-350

3

Κοινωνικές Επιστήμες & Επιστήμες Διοίκησης

Παιδαγωγική

201-250

1

Ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με την κατάταξη WEBOMETRICS (http://www.webometrics.info/en/detalles/auth.gr) για το πρώτο εξάμηνο του 2016 το ΑΠΘ βρίσκεται στη θέση 196 στον κόσμο -μεταξύ των περίπου 20.000 Ιδρυμάτων που εξετάστηκαν- και στη θέση 72 στην Ευρώπη -μεταξύ των 6.051 Ιδρυμάτων που εξετάστηκαν.

Η ανοδική πορεία του ΑΠΘ στις διεθνείς κατατάξεις τα τελευταία χρόνια, η θετικότατη πρόσφατη Εξωτερική του Αξιολόγηση, καθώς και οι συνεχείς διεθνείς διακρίσεις των μελών του, επισφραγίζουν το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται στο Πανεπιστήμιό μας, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες λειτουργίας που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.  Επιβραβεύονται έμπρακτα οι προσπάθειες όλου του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού του ιδρύματος, καθώς και της Διοίκησης για διεθνή ανάδειξη του έργου που επιτελείται στο ΑΠΘ.

 


[1] Η λίστα κατάταξης QS World University Rankings (http://www.topuniversities.com/) κατατάσσει τα 800 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και εκδίδεται από την εταιρεία Quacquarelli Symonds από το 2004. Εκτενέστερη αναφορά για την μεθοδολογία της QS γίνεται στο τέλος του κειμένου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο