Αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Οι φοιτητικές εστίες Θεσσαλονίκης θα δέχονται αιτήσεις εισδοχής πρωτοετών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 από Δευτέρα 21/08/2023 έως και την Παρασκευή 15/09/2023.
Ειδικές κατηγορίες πρωτοετών των οποίων τα αποτελέσματα συνήθως ανακοινώνονται από το υπουργείο σε μεταγενέστερο χρόνο από των πανελληνίων εξετάσεων (πχ άτομα με σοβαρές παθήσεις, αθλητές, ομογενείς κλπ.), θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής σε προθεσμία 25 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τους.
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο site των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης Α.Π.Θ.
Στο πεδίο Δικαιολογητικά Εισδοχής θα πληροφορηθείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία υποψηφίων (θα ζητηθούν από το σύστημα κατά την διάρκεια ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης). Οι αιτήσεις για εισδοχή και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο (στην ενότητα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες). Σε περίπτωση όμως που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στα γραφεία της Εποπτείας της Α Φ.Ε.Θ., ή μέσω ταχυδρομείου (Γραμματεία Α΄ Φοιτητικής Εστίας, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 54636, με την ένδειξη στον φάκελο “περιέχει αίτηση εισαγωγής στην Φοιτητική Εστία”).

Ακόμη και εάν λείπουν ορισμένα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνει προχωρήσει η υποβολή της αίτησης, όμως η αίτηση θεωρείται ελλιπής και δεν μπορεί να υποβληθεί σε κρίση. Στην περίπτωση αυτή θα σας αποσταλεί σχετικό email για να αποστείλετε ότι λείπει.

Μετάβαση στο περιεχόμενο